Confidentialitate 2020-07-20T17:36:03+00:00

Информация за GDPR

Съответствие с европейското законодателство – GDPR

От 25-ти май 2018 г., Регламент ЕС № 2016/679 относно защитата на физическите лица по отношение на обработването на лични данни и свободното движение на тези данни следва да се прилага във всички държави-членки на Европейския съюз.

Регламентът на ЕС дава важни разяснения за съгласието на субекта на данните относно обработването. Съгласие означава всяко проявление на свободна, специфична, информирана и недвусмислена воля, с която субектът на данните приема с декларация или чрез недвусмислено действие да се обработват личните си данни.

Кой е BUZZ STORE ?

BUZZ STORE SRL (наричано по-долу “BUZZStore.ro”, “BUZZStore”, “ние” или подобно наименование) е дружество с ограничена отговорност в Румъния, със седалище в Bucuresti, Tuzla nr. 9-27, Apt. I33, Sector 2, вписано в Търговския регистър под номер J40/2974/15.03.2012, данъчен код RO29917150.

BUZZStore.bg е онлайн общност с основна цел да създаде директна връзка между марки и потребители с помощта на безплатни тестови кампании. За постигането на тази цел ние влизаме в контакт с членовете на нашата общност в различни моменти или предоставяме за нашите членове платформа, чрез която те могат да обменят мнения и информация за тестваните продуктите в рамките на кампаниите.

Документът по-долу е много важен, тъй като той обяснява защо имаме нужда от определени лични данни за провеждането на тестови кампании. Моля, прочетете го внимателно, за да разберете от какви права се възползвате по отношение на обработените от нас лични данни, както и какви дейности можете да предприемате за да разберете и контролирате по-добре обема на обработваните лични данни в онлайн средата.

Какво представляват личните данни?

Съгласно GDPR, терминът „лични данни“ се отнася до всякаква информация за идентифицирано физическо лице или лице, което може да се идентифицира („субект на данните“). Идентифициращо физическо лице е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-особено чрез позоваване на елемент за идентифициране, като например име, идентификационен номер, данни за местоположението, онлайн идентификатор или един или повече специфични елементи на неговата физиологична, физическа, генетична, психическа, икономическа, културна или социална си идентичност.

Какви лични данни се събират от BUZZ STORE SRL и за каква цел?

Дружество BUZZ STORE SRL събира и обработва личните данни на своите членове въз основа на съгласието им, с цел провеждане на тестови безплатни кампании за продукти. Заради това, съгласно терминологията на GDPR, дружество BUZZ STORE SRL има качество на Администратор, а лицето, чиито лични данни са обработени има качеството на Субект.

Обработените от дружество BUZZ STORE SRL лични данни се предават на трето лице за маркетингови цели, без да позволи идентифицирането на респондентите, само под форма на статистика. Също така, тези данни ще бъдат предадени само въз основа на вашето свободно изразено съгласие.

Събраните данни варират според кампанията и могат да съдържат: име, презиме, e-mail адрес, телефонен номер, идентификационен номер (ЕГН), серията и номера на личната карта, домашен или пощенски адрес, информация за навици като потребител, доходи, образование или заетост, работа.

Събраната информация

BUZZStore.bg събира личните данни по два важни начина:

 • Информация, предоставена директно от Вас чрез формулярите BUZZStore.bg (като например, в резултат на регистрацията като член на общността, регистрация в една от тестовите кампании и др.).
 • Получена информация при използване на нашите услуги (като например обработваме историята на вашите взаимодействия с нашите бюлетини, за да можем да разберем и да ограничим бюлетините, за да са интересни за вас).

Директно предоставени от вас данни

BUZZStore.bg използва формуляри, чрез които можете да си направите профил, да се регистрирате в кампании, да изразявате мнението си след тестова кампания, да излагате дейността си през кампания или да коментирате на определени статии на нашата страница за Блог.

Те съдържат полета като име, адрес на електронна поща, мобилен телефонен , парола за достъп, данни за пощенски адрес, профили в социални мрежи, дали имате деца или не, на каква възраст са, както и данни за доходите, потребителските навици, работата, която практикувате и т.н. В някои кампании, където стойността на предлагания за тестване продукт надвишава 100 RON с включен ДДС/пакет, ние ще поискаме допълнителни идентификационни данни като серията и номера на личната карта.

Използваме тези данни за да ви позволим достъпа до сайта и за да можем да доставяме услугите, които сте избрали да получите (бюлетини, участие в кампании, коментари на статии и т.н.) Правната основа за това обработване е инициирането и изпълнението на договор, по който вие сте страна (всеки път, когато извършите горепосочените действия, вие се съгласявате с термините и условията за доставяне на съответните услуги).

Не използваме личните данни за изпращането на маркетингови комуникации, освен ако избирате изрично да получавате такава комуникация. Дори и при такива случаи можете да се свържете с нас по всяко време, чрез e-mail, за да се откажете от такива съобщения. Нашият сайт предлага и възможността да ни изпращате съобщение. Изпратените данни чрез използването на тази опция за контакт са обработени въз основа на нашия законен интерес да отговорим на вашето искане и / или да запазваме записа на вашата молба. Тези данни се съхраняват за 5 години.

Използването на сайт BUZZStore.bg

BUZZStore.bg автоматично събира определена информация, която се съхранена в отчетите за трафик. Съответната информация може да съдържа данни както: IP адрес на устройството, което използвате, региона или общото местоположение, откъдето влизате в сайта, както и вида на браузъра, операционната система или устройството, което използвате за достъп. Освен това събира и история на посетените страници.

Използваме тази информация в нашия законен интерес, да наблюдаване до каква степен страниците на сайта отговарят на конкретните нужди на екрана на устройството ви, да диагностицираме евентуалните проблеми на нашите сървъри при доставянето на страници на конкретни типове устройства, да анализираме тенденции, да наблюдаваме как потребителите могат да използват по-добре нашите страници.

Събираме и демографска информация, която ни помага да идентифицираме предпочитанията на членовете на нашата общност. BUZZStore.bg използва и бисквитки, за които можете да прочетете по-долу.

Бисквитки и други подобни технологии

Бисквитките са малки текстови файлове, които се намират в компютри или мобилни устройства, при използването на уеб страници. „Директните“ бисквитки се задават от домейните, които посещавате през това време (напр. BUZZStore.bg). Бисквитките на трети лица са определени от други домейни, различни от онези на посетените сайтове (домейни различни от BUZZStore.bg).

Уеб маяците са прозрачни пикселни изображения, които се използват за събирането на информация за използването на сайта.

Също като бисквитките, технологията, която позволява местно съхранение позволява на уебсайтовете да съхраняват информация в терминал (компютър, мобилен телефон и др.). Обикновено тази технология позволява упорито съхранение и, за разлика от бисквитките, съхраняваните там данни не се прехвърлят по интернет, когато уебсайтът е посетен от определен потребител. BUZZStore.bg не използва такива технологии.

Кодът за мобилна реклама е единен идентификатор (ID), определен от операционната система на мобилното ви устройство. Този ID помага на инсталираните на устройството приложения и които могат да съдържат реклами да ви разпознават. Повечето устройства позволяват на приложенията да получават по подразбиране достъп до мобилния рекламен идентификатор. Въпреки това, можете да смените настройките, за да попречите на устройството да споделя този код с различни приложения. Проверете страница „Помощ“ за операционните системи, за да разберете повече за управляването на идентификационните кодове за мобилни реклами. На Android, реклама означава идентификационният код за реклама на Android, а за устройствата с iOS означава ID-то за агента за реклама (IDFA).

Вашите опции за бисквитки

Можете да смените настройките за поверителност на браузъра, за да блокирате всички бисквитки; Моля, имайте предвид, че това може сериозно да повлияе на преглеждането, тъй като е възможно много уебсайтове да не работят правилно. Браузърът може да ви позволи да изтриете всички модули на бисквитки, при затварянето на браузъра. Тази опция обаче довежда до изтриването на постоянните бисквитки, които в възможно да съхраняват предпочитанията и персонализираните настройки на редовно посетените страници. Въпреки това е възможно да съхранявате желаните модули на бисквитки, тъй като вашият браузър ви позволява да определите сайтовете, които винаги или никога не са разрешени да използват модули на бисквитки.

За да изберете да не сте повече проследен от Google Analytics, моля, посетете:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

IAB е изградило следния уебсайт, за да ви предостави конкретна информация относно въпросите, свързани с поверителността и с интернет рекламата:  http://www.youronlinechoices.com/ro/

Пълна информация относно начина, по които организациите използват модулите на бисквитки е налична на адрес: www.allaboutcookies.org

Принципи на обработка на данните

Администраторът законно, справедливо и прозрачно обработва личните данни, събрани от членовете си.

Администраторът обработва данните безопасно, като запазва частния си характер.

Срок за обработка на данните

Администраторът обработва и поддържа личните данни на членовете си, докато получава писмена молба от тях (с помощта на бутон ИЗТРИЖАНЕ НА ПРОФИЛА или с имейл до support@buzzstore.bg).

 Ограничения при използването на информация от трети страни

Всички трети лица, на които разкриваме вашата лична анонимна информация (без да е позволено вашето идентифициране), в съответствие гореизложеното, са ограничени (от закона и съгласно договора) в тяхната способност да използват личната ви информация единствено за специфични за нас цели. Ние винаги ще гарантираме, че всички трети страни, на които разкриваме предоставената от вас информация, са обект на задължения за поверителност и сигурност, съгласно подписаните с тях договори и приложимите закони. Въпреки това, за да се избегне евентуално съмнение, това не може да се прилага, когато разкриването не е нашето решение.

С изключение на описаните по-горе случаи, ние никога няма да разкриваме, няма да продаваме или да отдаваме под наем вашата лична информация на трето лице, без предизвестие и, ако се прилага, без вашето съгласие.

Какви права имате като потребител на BUZZStore.bg?

  1. Право на информация – чл. 13 и 14 GDPR. Така че имате право да знаете още от момента на събирането, начина, по който ще се използват предоставените данни, на кого ще бъдат разкрити или прехвърлени, правата, които имате относно обработените данни и т.н.
  2. Право на достъп до данните – чл. 15 GDPR. Позволява ви да получите от нас потвърждение дали вашите личните данни са обработени, и при положителен отговор, достъп до данните и друга полезна информация.

Право на коригиране на данните – чл. 16 GDPR. Позволява ви да получите от нас, без неоправдано забавяне, коригирането или попълването на неточните лични данни, които се отнасят към вас.

 1. Право за изтриване на данните – чл. 17 GDPR. Позволява ви да получите от нас изтриването на личните данни, които се отнасят към вас, без неоправдано забавяне. Има, обаче, изключения от това правило, като например идеята, че някои данни се обработват, за да предоставят на обществеността право на информация, обработват се за статистически цели или се архивират, се обработват, за да изпълнят законово задължение или ние ги обработваме за да установим или защитим право пред съда.
 2. Право на коригиране на данните – чл. 16 GDPR. Позволява ви да получите от нас, без неоправдано забавяне, коригирането или попълването на неточните лични данни, които се отнасят към вас.
 3. Право на ограничаване на данните – чл. 18 GDPR. Това е временно право. Има и малко вероятно ситуации, между момента, в който например вземаме решение да изтрием определени данни (вече нямаме нужда от лични данни за обработка) и действителното изтриване на данните, ни изпращате молба да не изтрием данните, защото имате нужда от тях да определяне, упражняване или защита на право пред съда. След получаването на такава молба ние ще „замразим“ данните, като спираме обработването им за кратко време.
 4. Право на преносимостта на данните – чл. 20 GDPR. Имате право да получавате личните данни, които се отнасят до вас и които сте предоставили на администратора (който ги обработва въз основа на договор или по ваше съгласие, с автоматични средства) в структуриран формат, който се използва понастоящем и може автоматично да се чете и имате право да предавате тези данни на друг администратор, без никакви пречки от наша страна. С други думи, личните данни ще бъдат предоставени в структуриран формат, за да можете да решавате дали ги изтегляте или изпращате на друг оператор.
 5. Правото на опозиция – чл. 21 GDPR. Имате право да се противопоставяте, например, на обработката на личните ви данни, когато те се обработват за целите на директен маркетинг. За да е по-ясен начинът, по който можете да упражнявате това право, трябва да се отбележи, например, че във всички бюлетини от BUZZStore.bg (независимо дали става дума за бюлетини, които предоставят само информация или бюлетини, които популяризират услугите или продуктите на BUZZStore). винаги ще можете да се отпишете. Предлагаме тази възможност в абсолютно всички ситуации, независимо дали законът ни принуждава (не всички съобщения от нас се считат за директен маркетинг), защото е важно за нас взаимодействието ви с BUZZStore.bg да съществува само толкова дълго, колкото е желано.
 6. Правото да не бъде предмет на решение, което се основава единствено на автоматична обработка,включително създаването на профили, което поражда правни последици, засягащи субекта на данните, или по подобен начин го засяга в значителна степен. BUZZStore.bg не извършва такова профилиране, което да са последвани от автоматизирани решения със значителен правен или подобен ефект върху субекта на данните. Ще ви уведомим и ще коригираме настоящата информационна бележка в момента, когато правим това.
 7. Право да подавате жалба пред Националния орган по защита на данните. B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania. +40.318.059.211 / +40.318.059.212, anspdcp@dataprotection.ro.

Моля, имайте предвид следното:

Период от време: Ще се опитаме да отговорим на Вашето искане в срок от 30 дни и можем да удължим този срок по конкретни причини, свързани със сложността на молбата. Във всички случаи, ако този срок е удължен, ние ще Ви информираме за срока на удължаване и причините, довели до това.

Ограничаването на достъпа: Ограничаването на достъпа: в определени ситуации не можем да ви предоставим достъп до всички или част от личните ви данни поради законови разпоредби. Ще ви информираме за причината на отказа ако отказваме молбата ви за достъп.

Без идентифициране: в някой случаи възможно е да не можем да потърсим личните ви данни поради идентификаторите, които предоставяте в молбата си. В някои случаи, ако не можем да идентифицираме субекта, ние не можем да се съобразяваме с молбата ви да спазваме гореописаните на законните права на тази страница, освен ако не ни предоставите допълнителна информация, която да ни позволи идентификацията. Ще ви информираме и ще ви осигурим възможността да предоставите такива допълнителни подробности.

Упражняване на законните права: За упражняването на законните права, моля да влизате във вашия профил на buzzstore.bg, страница Контакт, откъдето можете да ни изпращате съобщение, което ще стигне бързо до нас или директно на support@buzzstore.bg

Безопасност

BUZZStore.ro се задължава да защитава вашите лични данни от загуба, злоупотреба, разкриване, промяна, недостъпност, неоторизиран достъп и унищожаване и да вземе всички разумни предпазни мерки за защита на поверителността на тези данни, включително чрез използването на подходящи организационни и технически мерки. Организационните мерки включват контрол на физическия достъп в седалището ни, обучение на персонала и физическо заключване на файловете в шкафовете за съхранение. Техническите мерки включват използването на криптиране, пароли за достъп до нашите системи, използването на SSL сертификати за сигурност, криптиране на транзитни данни и др.

При предоставянето на личните си данни, те ще бъдат трансферирани по Интернет. Макар че полагаме всички усилия да защитим личните данни, които ни предоставяте, предаването на информация между вас и нас по интернет не е напълно сигурно (възможно е терминалът, на който пишете, да бъде наблюдаван от трети страни, например, без да можем да направим нищо за това). Следователно не можем да гарантираме безопасността на вашата лична информация, предадена по Интернет. Следователно разбирате, че всяко такова предаване е на ваш собствен риск. След като получим лични данни, ще използваме строги процедури и защитни елементи, за да предотвратим неразрешен достъп до тях.

Промени в информационната бележка

Ние си запазваме правото да модифицираме практиките си за поверителност и да актуализираме и да извършим промени в тази информативна бележка по всяко време. Поради тази причина ние Ви препоръчваме да се върнете постоянно на тази страница на сайта. Ще третираме личните ви данни по свестим начин с уведомлението за поверителност, въз основа на което сме ги събрали, освен ако получаваме вашето съгласие да ги третираме по различен начин.

Информация за контакт

Молим ви да ни изпратете вашите въпроси относно предмета на защита на данните и всички искания, свързани с упражняването на вашите законни права, като използвате данните за контакт, налични на страница Контакт.

Ще разследваме и ще се опитаме да разрешим всички искания или оплаквания относно използването или разкриването на вашата лична информация. Ако не сте доволни от нашия отговор, можете да подадете жалба до Националния орган за защита на данните. Повече информация за този процес е налична на http://dataprotection.ro/?page=procedura_de_solutionare_a_plangerilor.

Публикуване: 24 май 2018 г..