Swiffer

Кампания

20.10.2021 - 26.12.2021

100 Участници

100 комплекти

Със Swiffer е неочаквано колко лесно почиствате!

Вече знаем, че почистването е предизвикателство, когато имате деца или домашни любимци у дома и искате всичките ви повърхности да са чисти, за да могат те да се наслаждават на игри на пода и да пълзят заедно. Новите почистващи продукти на Swiffer – Swiffer моп за сухо и мокро почистване и Swiffer Duster -четка за почистване на прах, са вашите перфектни съюзници в почистването и е неочаквано колко лесно и бързо можете да постигнете желаните резултати!

Swiffer моп е бърз и лесен за използване продукт, който премахва мръсотията от дома ви. Уникалният трислоен дизайн и почистваща лента позволяват превъзходно събиране на мръсотия и прах. Горният пласт осигурява правилното ниво на триене (не прекалено хлъзгав), сърцевината съдържа и освобождава точното количество почистващ разтвор, а задният пласт позволява отстраняването на упорити замърсявания. Повърхностноактивните вещества проникват в мръсотията, разтворителите пресичат мазнините и полимерите помагат на мръсотията да се залепи за подложката.

Swiffer Duster улавя и заключва до 3 пъти повече* прах и алергени.** Фините нагънати влакна с покритие от минерално масло, позволяват на продукта да улавя повече прах и да достига добре до труднодостъпни места. Мекотата на влакната прави Swiffer Duster безопасен за почистване дори на деликатни повърхности. Той е лесен за сглобяване и удобен за хващане.

Каним ви да се присъедините към тестовата кампания и да пробвате продуктите за почистване на Swiffer, за най-доброто и забавно почистване!

*в сравнение с четка за прах с пера,

**обичайни неживи алергени от пърхот на котки и кучета и прахови акари

 

Безплатни продукти в замяна на мнението ви след тестването им!

За да се възползвате от тестването на безплатни продукти и да можете да участвате в бъдещи кампании, вашето участие е от съществено значение! Споделете мнението си креативно онлайн, както следва:

ПУБЛИКАЦИИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

# Тествайте продуктите, получени в комплекта, и ни покажете чрез креативни публикации и сторита колко лесно е да се грижите за дома си със Swiffer: публикувайте две сторита в Instagram или Facebook и две други публикации в Instagram и / или Facebook, които описват ползите от всеки един тестван продукт.

Публикациите трябва да:

  • Съдържат хаштаговете на кампанията, таг на страниците BUZZStore Bulgaria и Swiffer Bulgaria
  • Показват тествания продукт, без да се виждат други брандове на снимката.
  • Включват впечатления от периода на тестване, придружени от изразителни снимки и / или видеоклипове, в които продуктът се появява в естествен контекст

Не показват продуктите в опаковката, тъй като е по-полезно да се видят продуктите в действие

ДРУГИ ОНЛАЙН АКТИВНОСТИ

# Публикувайте статия в собствения ви блог, ако имате такъв ИЛИ във форум /група в социалните мрежи, в която сте активни, ИЛИ видео в YouTube с впечатления от тест кампанията;

# Публикувайте ревю за всеки тестван продукт в Emag.bg с вашите впечатления от периода на тестване;

# Използвайте хаштага на кампанията: #BUZZSwifferBG във всички публикации в социалните мрежи

# Бъдете в крак с новините за кампанията, ставайки фен на Facebook и Instagram страниците на BUZZStore Bulgaria и Facebook и Instagram профилите на Swiffer Bulgaria

ФИНАЛИЗИРАНЕ НА КАМПАНИЯТА

# Качване на отчет с дейностите в секция My BUZZ (с линкове към всички публикации), така както са разписани в чл. 6.3.1-6.3.4 от Официалните правила. Линковете могат да бъдат качени в My BUZZ по време на цялата кампания, но не по-късно от 5 работни дни след края ѝ.

# В края на кампанията, да бъде коректно попълнен въпросника за удовлетвореност, който може да бъде намерем в страницата на кампанията. Той ще бъде достъпен в рамките на две седмици след започване на тест периода и трябва да се попълни до края на същия период, който ще е обявен на страницата или в бюлетина, който ще получите от нас.

Правила

РАЗДЕЛ 1 – ПРАВИЛА ОТНОСНО ОРГАНИЗАТОРА И КАМПАНИЯТА

Маркетинговата КАМПАНИЯ за участие, наричана по-нататък КАМПАНИЯТА, се организира и провежда от “Юнайтед Партнърс“ ЕООД, със седалище в България, гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ 120, ет.7, с ЕИК: BG121316789, наричано по-долу „Организаторът“. Организаторът e упълномощен в тази връзка от Проктър и Гембъл Бъглария, наричан по-долу „Бенефициент“.

КАМПАНИЯТА се организира и провежда с цел да промотира марки и програми на Бенефициента сред участниците в КАМПАНИЯТА и техните приятели, и двете чрез комуникиране на ползите от продуктите и програмите посредством онлайн дейности (социални мрежи, блогове) и офлайн (преки разговори с колеги / приятели).

КАМПАНИЯТА ще се проведе в съответствие с разпоредбите на настоящите Официални правила (наричани тук „Официални правила“), като те са задължителни за всички участници в КАМПАНИЯТА. Участниците в КАМПАНИЯТА са длъжни да спазват правилата и условията на Официалните правила, съгласно долупосоченото.

Официалните правила на КАМПАНИЯТА са достъпни на интернет страницата на КАМПАНИЯТА  www.buzzstore.bg. Организаторът запазва правото си да променя или изменя Официалните правила, като тези промени влизат в сила само след предварителното им обявяване сред участниците, включени в КАМПАНИЯТА, на интернет страницата и/ или чрез email кореспонденция.

РАЗДЕЛ 2 – ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА

КАМПАНИЯТА ще стартира на 20.10.2021 г. ще приключи до 05.12.2021г включително. Организаторът запазва правото си да удължи периода на КАМПАНИЯТА след предварително обявяване на посочените страници на КАМПАНИЯТА на www.buzzstore.bg.

РАЗДЕЛ 3 – ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ

КАМПАНИЯТА е достъпна за участие от страна на всички лица, жени и мъже, които са на възраст на 18 години или повече (към деня, предхождащ старта на тази КАМПАНИЯ), които отговарят кумулативно на следните условия:

3.1. да са граждани на Република България/легално пребиваващи (които могат да докажат своя статут, позовавайки се на удостоверение за местно лице за данъчни цели)

3.2. да са членове на BUZZStore общността, и по-конкретно, доброволно да са се регистрирали на интернет страницата www.buzzstore.bg, за да вземат участие в КАМПАНИИ за безплатно тестване, организирани от SC BUZZStore SRL и ясно да заяват, че са наясно с и приемат Официалните правила.

3.3. да предоставят истинна, точна, актуална и пълна информация във въпросника за регистрация.

3.4. техния личен протебителски профил (възраст, жителство, приходи, статус, професия, потребителски навици, без да се органичават до този списък) да е сходен с таргетираната аудитория за тестване на продуктите, както и с техните профили в социалните мрежи.

 

Не могат да участват служителите на Организатора, Бенефициента или други лица, свързани с проекта, както и преки членове на техните семейства (съпрузи, родители, деца, братя и сестри и техните съпрузи).

РАЗДЕЛ 4 - ДОПУСТИМОСТ

За да участват в КАМПАНИЯТА, и така да станат част от групата от хора, които ще тестват продукти на КАМПАНИЯТА, регистриралите се лица трябва да отговарят на следните условия:

4.1. да притежават активен профил на страницата www.buzzstore.bg и да имат активен профил във Faceboook и/или Instagram, с минимум 1000 фена/последователи. Притежанието на блог или влог е предимство, но не е задължително условие.

4.2. да следват социалните профили на BUZZStore Bulgaria във Facebook и Instagram, за да следят новините за кампаниите (https://www.facebook.com/BUZZStoreBulgaria), (https://www.instagram.com/buzzstore_bg/)

4.3. да попълнят вярна информация във въпросника за регистрация, достъпен в интернет страницата на КАМПАНИЯТА, в секция РЕГИСТРАЦИЯ, състоящ се от въпроси, касаещи потребителските навици на лицата, които са се абонирали.

4.4. при обявяване на участниците в КАМПАНИЯ чрез email, да отговорят в рамките на 48 часа,  че потвърждават участието, като посочат пълния адрес, на който да получат продуктите за тестване (ако адресът е различен от този, посочен при регистрация в база данните на Организатора). Непотвърждаването в срок ще доведе до загуба на правото за участие.

Всяка кампания е различна и могат да се налагат условия, свързани с демографски и социографски особености във връзка с тестваните продукти.

РАЗДЕЛ 5 – ОБЩИ УСЛОВИЯ

5.1. Срок за регистрация и финансови условия – КАМПАНИЯТА стартира на 20.10.2021 г, в 12:00 часа, когато Организаторът ще позволи на BUZZ-ърите да започнат регистрация в КАМПАНИЯТА, чрез попълване на абонаментен въпросник. Регистрации ще се допускат до запълване на свободните места с допустими лица (Участници).

5.2. Тест комплекти и свободни места за участие – в КАМПАНИЯТА има 100 свободни места, съответно и 100 тест комплекта. Продуктите ще бъдат разпределени сред тези участници, чиито профили, анализирани на база резултатите от абонаментния въпросник, отговарят на заложените критерии в раздел 4 и 7 от настоящите  Официални правила. Личните им профили следва да са сходни с предлаганите за тест продукти. Заедно с тези 100 участника в КАМПАНИЯТА, ще се изберат и 10 лица, които да заместят участници, които по една или друга причина няма да могат да отговорят на заложените критерии за качество в КАМПАНИЯТА.

5.3. Механизми за тестване и условия за получаване на безплатни продукти – участниците ще имат приблизително 20 дни, за да тестват продуктите и да се информират за предимствата на тестваните продукти и, за да изградят свое лично мнение, което да споделят чрез социалните мрежи и/или чрез пряк разговор с приятели, колеги или семейство. Тези, които отговорят на изискванията на КАМПАНИЯТА, заложени в раздел 6 на настоящите Официални правила, ще могат да задържат продуктите безплатно. Организаторът запазва правото си да изисква връщане на продуктите в първоначалния им вид, от тези, които изцяло или частично не са покрили изискванията на КАМПАНИЯТА. В случай че продуктите вече са били отворени и използвани, Организаторът има право да поиска от участниците, непокрили изискванията на КАМПАНИЯТА  /описани в Раздел 6/ да осигурят и върнат чисто нови продукти в периода 06-12.12.2021 .

5.4. Обявяване на участниците – то ще бъде направено първоначално по email и по-късно след попълване на формата за потвърждение на участие и приемане на Официалните правила, списъкът с участници ще бъде публикуван на интернет страницата www.buzzstore.bg, в страницата, посветена на КАМПАНИЯТА, раздел Участници. В рамките на максимум 48 часа от обявяването по email/sms, избраните Участници трябва да потвърдят участието си в КАМПАНИЯТА. Ако след 48 часа, избраните участници не са потвърдили участие, Организаторът ще се свърже с тях чрез SMS. В случай че не може да се свърже с участника чрез SMS, участникът губи правото си на участие в КАМПАНИЯТА и ще бъде заместен от един от избраните резервни участници, по реда им на избиране, от 1 до 10, докато всички налични места в КАМПАНИЯТА се запълнят.

РАЗДЕЛ 6 – УСЛОВИЯ ЗА БЕЗПЛАТНО ЗАПАЗВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ ЗА ТЕСТВАНЕ

С цел запазването на безплатните продукти по време на КАМПАНИЯТА, Участникът трябва да изпълни минимален брой дейности в съответствие с Етичния кодекс на BUZZ-ърите, достъпен на https://www.buzzstore.bg/за-нас/ / раздел Идеален BUZZ-ър.

6.1. да прочете внимателно информационните материали, отнасящи се до КАМПАНИЯТА, които ще получи заедно с пакета продукти и отделно в email; 6.2. да тества периодично по време на КАМПАНИЯТА, получените продукти спрямо инструкциите на производителя и да формира лично мнение за продукта; 6.3. да сподели мнението си за тестваните продукти сред приятели, познати и колеги – в пряк разговор или в интернет (социални мрежи – Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, блогове, т.н.), както следва:

6.3.1. Да последва/хареса Facebook и Instragram страниците на BUZZStore Bulgaria и Swiffer Bulgaria.

6.3.2. # Публикувайте ревю за всеки тестван продукт в Emag.bg с вашите впечатления от периода на тестване;

6.3.3. Да публикува поне 2 статус ъпдейта и 2 story-та на Facebook/Instagram страниците си, които да са публични. В статусите да споделя мнението си или препоръките относно продуктите на Swiffer, насърчавайки приятели да дават обратна връзка чрез харесвания, споделяния и коментари. Всички постове НЕ бива да включват каквито и да било снимки или препратки към  други продукти, освен на тези, предоставени от Организатора за тестване.

6.3.4. Да качи статия в собствения си блог, ако има такъв, ИЛИ във форум/ група, които следват, споделяйки впечатленията си от тествания период ИЛИ да сподели YouTube видео, в което презентира продукта.

6.3.5. Във всички постове в социалните мрежи да използва хаштага на КАМПАНИЯТА #BUZZSwifferBG

6.4. Да качи в секция ‚MY BUZZ‘отчет за дейностите (с линкове към всички постове), спрямо изискванията по т. 6.3.1-6.3.5. от Официалните правила на КАМПАНИЯТА. Линковете могат да се качват по време на периода на цялата КАМПАНИЯ, но не по-късно от 5 работни дни от края ѝ.

6.5. Попълване с точна и откровена информация на въпросника за удовлетвореност в края на КАМПАНИЯТА. Въпросникът за удовлетвореност ще бъде достъпен след периода на тестване и трябва да се попълни в рамките на максимум 5 дни от датата, на която е изпратена информация от BUZZStore по email.

6.6. В случай че BUZZ-ърът, участващ в КАМПАНИЯТА, не покрие изискванията, описани в точки 6.1-6.5, Организаторът има право да изиска от Участника връщане на получените продукти във вида, в който са били получени.

РАЗДЕЛ 7 – ПРОДУКТИ ЗА БЕЗПЛАТНО ТЕСТВАНЕ

По време на КАМПАНИЯТА, Бенефициентът предлага за тестване, чрез Организатора, 100 комплекта на Swiffer, включващи базов комплект със сух/мокър моп Swiffer Trap & Lock 1 Mop, 8 резерви сухи кърпи + 3 резерви влажни кърпи, четка за почистване на прах Swiffer Duster Kit Trap & Lock и различни промоционални и информационни материали.

Общата прогнозна стойност на предлаганите продукти за тестване е 3700 лв. с ДДС.

РАЗДЕЛ 8 – ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Организаторът запазва правото си да изключи от КАМПАНИЯТА всеки един Участник, който не е предоставил точни данни за контакт, който не е дал съгласие или не е одобрен спрямо изискванията на Раздел 5.2. или онези, които извършват престъпни/незаконни действия в рамките на КАМПАНИЯТА.

Всяка една евентуална жалба от страна на абониралите се, включително за подбора на участници, може да се отправи в писмен вид в рамите на 5 работни дни от датата на обявяване на участниците и да се изпрати по email на следния адрес: support@buzzstore.bg

Жалбата задължително трябва да съдържа поне: 1) данни за идентификация на участника, който я подава; 2) представяне на съществуващи причини, поради които се подава жалбата; 3) точките от Официалните правила, които жалбоподателят счита за нарушени. Жалбата ще се разгледа в рамките на максимум 15 работни дни от получaването.

Ако жалбоподателят не бъде удовлетворен от решението, ще бъде представена възможност за постигане на споразумение, а ако и това не е възможно, спорът ще се решава от компетентен български съд.

При споделяне на мнения в рамките на КАМПАНИЯТА е забранена употребата на: обиден или вулгарен език; език или изображения, които са обидни или със сексуална насоченост или такива, които вредят на малцинствата, или нарушават правото на поверителност; расистки порнографски, престъпен, жесток и заплашващ език; съдържание, което нарушава закона или може да наруши правата на други; неподходящо съдържание на страниците; промотиране на други услуги или продукти, различни от тези в КАМПАНИЯТА.

Организаторът си запазва правото да отстрани подобно съдържание и да не носи отговорност за това. За всяко действие или факт, които могат да навредят на имиджа или марката на Организатора или на който и да е от неговите бизнес партньори, Организаторът има право да се обърне към компетентните органи и да предяви иск с цел ангажиране на гражданска/наказателна отговорност на отговорното лице, както и да претендира обезщетение за вреди, настъпили от неспазване задълженията, описани в Официалните правила.

РАЗДЕЛ 9 – ОТГОВОРНОСТ

9.1. Участвайки в КАМПАНИЯТА, всички Участници и евентуални победители се съгласяват с и приемат да изпълняват всички изисквания и условия, наложени от Организатора чрез Официалните правила. За неспазването им абониралите се/ участници в КАМПАНИЯТА носят лична отговорност.

Организаторът не е задължен да води кореспонденция с жалбоподатели, които не са сред избраните участници, и чиито жалби се изпращат след официалния подбор на участници или след периода за потвърждаване на участие, посочен в настоящите Официални правила.

9.2. С регистрацията си в тази КАМПАНИЯ се потвърждава съгласието от страна на Участника с правилата и условията, заложени в Официалните правила. Регистрирането в КАМПАНИЯТА, но без нарушаване на правата, описани в Европейските закони за защита на личните данни, съответно правото на информация, правото на достъп до неговите лични данни, правото на намеса в личните данни и правото на опозиция, означава, че регистриралите се съгласяват, че техните данни за контакт ще бъдат предавани от Организатора към Бенефициента с цел изпращане на комуникационни материали по време на кампаниите на P&G. Този раздел се допълва от разпоредбите в раздел 10. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

9.3. Организаторът на КАМПАНИЯТА не носи отговорност при загуба на данни, забавяне или други проблеми при регистрацията за КАМПАНИЯТА, причинени от интернет доставчик или интернет връзката на лицето, което желае да се регистрира в КАМПАНИЯТА.

Освен това на Организатора не може да бъде вменявана вина за необявени прекъсвания / проблеми, свързани с интернет доставчик или блокиране на достъп до интернет, или претоварване на мрежите в период на голям трафик, които могат да застрашат регистрацията в КАМПАНИЯТА, докато тя трае.

9.4. В същото време, Организаторът не е отговорен за каквито и да е преки или непреки щети, причинени от Участниците, ако те са получили писмени съобщения на мобилните си телефони, твърдящи, че ще спечелят определена сума или награди, като резултат от участието им в КАМПАНИЯТА или която и да е от КАМПАНИИТЕ, организирани от Организатора и които не са одобрени от Организатора според тези Официални правила.

В тази връзка, всяко лице, което има желание да участва или участва в КАМПАНИЯТА, следва да бъде информирано, че в случай на спечелване на награда в рамките на тази КАМПАНИЯ, първоначалната информация, касаеща спечелването на наградата, ще бъде публикувана на www.buzzstore.bg.

Освен това потвърждение за спечелването на награда ще бъде осъществено по телефон, след като спечелилият Участник изпрати личните си данни на Организатора по email. В случай на спечелване на награда, не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност.

9.5. Организаторът / Бенефициентът няма да бъдат отговорни за каквито и да е вреди, които участник може да претърпи, във връзка с тествани продукти, независимо от произхода на тези вреди, с изключение на случаите, изрично предвидени в закона, в които могат да носят такава отговорност.

9.6. Организаторът не е отговорен и не може да му се търси отговорност за качеството и произхода на предлаганите продукти за тестване или за съдържанието на информационните/ промоционални материали, които са изпратени на участник. Организаторът не носи отговорност за загуба, повреда или закъсняла доставка на продуктите за тестване.

9.7. Организаторът има право да предприеме всички необходими мерки в случай на измама или опит за измама на използваните системи по време на тази КАМПАНИЯ, както и във всеки друг случай на злоупотреба или други факти или опити, които могат да се отразят на имиджа на Организатора или неговите Бенефициенти.

9.8. След изтичане на крайния срок за регистрация на сайта, Организаторът не носи отговорност за регистрации в КАМПАНИЯТА, направени електронно през сайта.

РАЗДЕЛ 10 – ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

От 25.05.2018 г. е в сила РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (наричан по-долу “Общият регламент относно защитата на данните” или “Регламентът”).

При обработването на лични данни, Организаторът прилага подходящите технически и организационни мерки, за да защити личните данни срещу неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неправомерно разкриване, или достъп, особено ако такова обработване включвапрехвърляне на данни в мрежата, както и срещу всякакви други форми на незаконно обработване.

По време на тази КАМПАНИЯ, BUZZStore ще събира следните лични данни:

  • Име, фамилия, пощенски адрес, email адрес, телефонен номер – с цел да изпрати продуктите за тестване
  • Адресът/линкове към профилите в социалните мрежи – с цел установяване на качествено ‚добър комуникатор‘, като част от тестващата група на КАМПАНИЯТА
  • Потребителски навици – с цел установяването на съответствие с тестваните продукти и подбора в КАМПАНИЯТА.

С участието си в КАМПАНИЯТА, участниците изрично се съгласяват, че предоставените от тях данни (включително снимки, видеа, текстове) мога да се използват от Организатора и Бенефициента за целите на КАМПАНИЯТА за срок от максимум 12 месеца, считано от крайната дата на КАМПАНИЯТА. Отказът от страна на Участник да предостави личните си данни за целите на КАМПАНИЯТА, ще доведе до прекратяване на регистрацията в КАМПАНИЯТА от страна на Организатора.

Организаторът ще се съобрази и с изискванията на Официалните правила относно защитата при съхранение на събраните лични данни. Като такъв, Организаторът ще запази конфиденциалност по отношение на личните данни на абониралите се/ участници в КАМПАНИЯТА и ще ги използва в съответствие с изискванията на Официалните правила и приложимото законодателство.

Съгласно  РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 Участниците в КАМПАНИЯТА имат следните права:

  • Правото на информация (чл. 13); 2) правото на достъп до данни (чл. 15); 3) правото за получаване на данни (чл.14); 4) правото на коригиране и изтриване (чл. 16 и 17); 5) правото на възражение (чл. 21).

При писменo искане от Участник, съдържащо дата и подпис, изпратено до Организатора, той следва: а) да потвърди на Участника дали предоставя безплатно данните му; б) да коригира, актуализира, изтрие, т.н., обработените данни, които не съответстват с разпоредбите на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679; и/ или в) да прекрати обработката на личните данни на участника.

РАЗДЕЛ 11 – ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ

Избраните участници декларират, че са запознати със санкциите, предвидени в наказателното законодателство за подаване на невярна инфoрмация, че те са авторите на снимките, видеата, текстовете, публикувани по време на КАМПАНИЯТА, както и че нито един от материалите не нарушава авторското право и/ или което и да е право на трети страни.

С потвърждаването за участие в КАМПАНИЯТА, избраните кандидати се съгласяват, че снимките, видеата и текстовете, публикувани по време на КАМПАНИЯТА, ще се използват от Организатора или Бенефициента във връзка с последващи рекламни КАМПАНИИ в онлайн пространството (интернет страница, социални мрежи, т.н.), но няма да се ограничава до това и че това няма да носи допълнителни разходи за Организатора или Бенефициента. За последващи КАМПАНИИ, различни от тази, участниците ще биват питани за тяхното изрично и недвусмислено съгласие за определяне на продължителността, в Абонаметния въпросник.

РАЗДЕЛ 12 – ТАКСИ И ДАНЪЦИ

Където е приложимо, Организаторът ще изчислява, удържа и прехвърля данъци, в съответствие с действащото законодателство за данъците върху доходите в ЕС.

РАЗДЕЛ 13 – ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА

Тази КАМПАНИЯ може да приключи преди 05.12.2021 г., в случай на форсмажорни обстоятелства, включващи невъзможността на Организатора, по причини извън неговия контрол, да продължи с реализирането на КАМПАНИЯТА.

РАЗДЕЛ 14 – СПОРОВЕ

Всеки спор, разnoгласие или претенция, които могат да възникнат във връзка с Официалните правила, ще бъдат разрешавани индивидуално по приятелски начин. В случай че не се стигне до разрешаване му, спорът ще се реши от компетентния български съд.

Регистрация

За съжаление, периодът за регистрация в тази кампания приключи!
За да сте сред първите, в течение с новите кампании, предлагаме ви да ни следвате във Facebook si Instagram.


Участници:

Admin BUZZStore, Bucharest


Admin Mihai, Bucuresti


Поли Павлова, Генерал Тошево


Ваня Петрова, Добрич


Габриела Панайотова, Варна


Анелия Ангелова, Варна


Виктория Гаджева, Троян


Теменуга Дренска, Троян


Велислава Иванова, Велико Търново


Андрияна Петрова, Варна


Теодора Цолова, София


София Георгиева, Бургас


Магдалена Стригашка, Тетевен


,


Габриела Златева, Разград


Теодора Теодора, Варна


Азизе Маданова, Разград


Десислава Апостолова, Хасково


Венета Димитрова, София


Гюлер Хюсеинова, С. Врани кон


Нуржан Тахир, Шумен


Симона Тричкова, Русе


Джавидан Ибрям, Русе


Ивона Илиева, Нови Искър


Kristiyana Velichkova, Елин Пелин


Йоанна Симеонова, Шумен


Дора Кордова, Добрич


Жулиета Йовчева, София


Александрина Хаджимаргаритова, София


Венислава Нешева, Правец


Екатерина Стоянова, Перник


Василена Игнатова, Пловдив


Росица Йорданова, Ямбол


Никол Тодорова, София


Кристияна Верадинова, Търговище


Ива Атанасова, Варна


Габриела Момчилова, София


десислава евтимова, София


Диана Евтимова, София


Zlatina Raykova, Bankya


Мария Ненчева, София


Теодора Цекова, София


Ивана иванова, София


Дария Станчева, София


Айджан Карамехмедова, Варна


monika kalenderova, София


Ебру Ферад, Ардино


Вили Щенгелова, Пловдив


полина христова, Разград


Теди Русева, София


Милена Костадинова, Плевен


Ася Ангелова, Пазарджик


Петя Иванова, София


Снежана Лорънс, София


iva dakova, София


Мая Георгиева, Бургас


Нермин Мустафова, Разград


Маргарита Бонева, С. Лесново


Елена Петрова, Бургас


Теменуга Панайотова, Пловдив


Пламена Димитрова, Варна


зоя джимова, Пещера


Кремена Георгиева, Царево


Теодорина Тодорова, Ямбол


Величка Найденова, Панагюрище


Теодора Стамат, Панагюрище


Камелия Андреева, ямбол


Симона Маджурова, София


Велислава Николова, Варна


Мария-Никол Косева, Пазарджик


Viktoriya Hristova, Перник


Антоанета Пенева, Самоков


Duygu Adilova, Нови пазар


Михаела Зейнулова, Бургас


Божидара Русевa, Шумен


Даринка Дюприе, София


Йоана Манолова, Велико Търново


Десислава Димитрова, Лясковец


Красимира Манджукова, София


Славена Пейкова, Варна


Доника Цановска, Свищов


Тереза Ралева, Бургас


Кадрие Ахмед-Мусова, Гр. Търговище


Елина Димитрова, Бургас


Деница Георгиева, Сливен


Гергана Маринова, София


Лориана Добрева, Burgas


Анита Крамарска - Харизанова, София


Виктория Стефанова, Yambol


Mihaela Taseva, София


Петя Кирилова, София


Христина Хаджиева Матевосян, Пазарджик, с. Главиница


Александра Симеонова, Перник


Виктория Белева, Варна


Kristina Tomova, Бургас


Камелия Белчева, Плевен


Маргарита Кожлеева, София


Катрин Балева, Несебър


Антоанета Стоева, Несебър


Кристина Божилова, Пещера


Анка Нели Пеева, София


Пламена Димитрова, Варна


Дейността ми в кампанията

Трябва да сте участник в кампанията, за да можете да публикувате!

Приключване

Необходимо е да сте участник, за да можете да попълвате формата за приключване! Влизайте в акаунтa си tau!