Libresse

Кампания

23.02.2023 - 30.07.2023

100 Участници

100 комплекти

Наслади се на дълготрайна защита по всяко време на деня с абсорбиращите превръзки Libresse! Присъедини се към кампанията за безплатно тестване!

Знаем колко труден може да бъде менструалният цикъл за всяка една от нас. Независимо дали е първи или последен ден, през нощта или през деня, менструацията не трябва да бъде пречка в ежедневието ни. Когато животът се движи бързо, имаш нужда от абсорбираща превръзка, която може да се справи с темпото ти. Поради тази причина е важно да избираме продукти за интимна хигиена, посветени на нашите нужди и които не само осигуряват безопасност през целия ден, но и през нощта.

Серията абсорбиращи превръзки Libresse Ultra+ e създадена със специална адаптивна технология, за да те защити по всяко време на деня.

ДВИЖИ СЕ СМЕЛО с Libresse Ultra + и Ultra+ Natural дневни абсорбиращи превръзки, които се адаптират към тялото, предлагайки ти до 100% защита, с 3 абсорбиращи зони, максимална приспособимост и бърза абсорбация.

Причини да заобичаш превръзките Libresse Freshness & Protection:

 • 3 защитни зони
 • Бърза абсорбция
 • Максимална приспособимост
 • Горен слой, който позволява на кожата да диша
 • Специално оформени краища, които задържат течността вътре
 • Бариери от всички страни

СПИ БЕЗ ПРИТЕСНЕНИЯ и без значение в каква позиция с нощните превръзки Libresse Ultra Goodnight и Ultra Goodnight XL, с до 100% защита.

Причини да заобичаш превръзките Libresse Goodnight:

 • 3 защитни зони
 • Максимална защита
 • Максимална приспособимост
 • Горен слой, който позволява на кожата да диша
 • Специално оформени краища, които задържат течността вътре
 • Бариери от всички страни

Комплектът за тестване съдържа:

 • 1 бр. x Libresse Ultra+
 • 1 бр. х Libresse Ultra+ Natural
 • 1 бр. x Libresse Ultra Goodnight
 • 1 бр. x Libresse Ultra Goodnight XL
 • Ароматни свещи за всеки момент от деня

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАМПАНИЯТА

Твоето мнение е много важно за нас!

За да се възползваш от продуктите, предлагани за тестване и да можеш да участваш в бъдещи кампании, твоето участие е изключително важно! Сподели мнението си по интересен творчески начин онлайн, както следва:

ПУБЛИКАЦИИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

# Тествай превръзките Libresse Ultra+ и сподели опита си с нас чрез креативни публикации:

 • 1 стори и 1 публикация в Instagram/ Facebook, посветени на дневните превръзки Libresse Ultra+
 • 1 стори и 1 публикация в Instagram/Facebook, посветени на нощните превръзки Libresse Ultra Goodnight.

Всички публикации трябва да описват предимствата на тестваните продукти в подходящ креативен контекст. Публикациите могат да бъдат, както статични, така и/или във видео формат.

# Публикувай видео в Tik-Tok, в което представяш по интересен начин опита си с тестваните превръзки на Libresse.

# Публикувай статия в собствения си блог, ако имаш такъв ИЛИ във форум/група в социалните мрежи, в които членувате ИЛИ видео в YouTube с впечатления от тестовата кампания;

Публикациите, посочени по-горе, трябва да съдържат хаштаговете на кампанията – #BUZZLibresse, #LibresseBulgaria, #ДвижиСеСмело, таг на BUZZStore и Libresse Bulgaria във Facebook и Libresse Bulgaria в Instagram и да показват тестваните продукти, без да съдържат други марки в изображението. Моля да включиш впечатления от периода на тестване, придружени от изразителни снимки и/или видеоклипове, в които двата продукта се появяват в естествен контекст.

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

# Публикувай ревю на официалната Facebook страница на Libresse Bulgaria, заедно с впечатленията си от периода на тестване.

# Информирай се за новостите по кампанията, като последвате Facebook и Instagram страниците на Libresse Bulgaria и BUZZStore Bulgaria.

ФИНАЛИЗИРАНЕ НА КАМПАНИЯТА

# Качи отчет с дейностите в секция My BUZZ (с линкове към всички публикации), така както са описани в чл. 6.3.1-6.3.6 от Официалните правила. Линковете могат да бъдат качени в My BUZZ по време на цялата кампания, но не по-късно от 5 работни дни след края ѝ.

# В края на кампанията да бъде коректно попълнен въпросника за удовлетвореност, който може да бъде намерен на страницата на кампанията. Той ще бъде достъпен в рамките на две седмици след започване на тест периода и трябва да се попълни до края на същия период, който ще е обявен на страницата или в бюлетина, който ще получите от нас.

Ако имаш въпроси или затруднения по време на процеса на финализиране на кампанията, ще се радваме да ти помогнем, като ни изпратиш имейл на support@buzzstore.bg или ни пишеш на лично съобщение в Instagram профила на BUZZStore Bulgaria.

Правила

РАЗДЕЛ 1 – ПРАВИЛА ОТНОСНО ОРГАНИЗАТОРА И КАМПАНИЯТА

Маркетинговата КАМПАНИЯ за участие, наричана по-нататък КАМПАНИЯТА, се организира и провежда от SC BUZZStore SRL със седалище в Румъния, Букурещ 9-27 ул. “Тузла”, Bl I, апартамент I33, регистрирана в Търговския регистър под фирмен регистрационен номер J40 / 2974 / 15.03.2012 г., CUI RO29917150, наричано по-долу „Организаторът“.. Организаторът e упълномощен от Essity Romania SRL, собственик на марката Libresse България, наричан по-долу „Бенефициент“.

КАМПАНИЯТА се организира и провежда с цел да промотира марки и програми на Бенефициента сред участниците в КАМПАНИЯТА и техните приятели, и двете чрез комуникиране на ползите от продуктите и програмите посредством онлайн дейности (социални мрежи, блогове) и офлайн (преки разговори с колеги / приятели).

КАМПАНИЯТА ще се проведе в съответствие с разпоредбите на настоящите Официални правила (наричани тук „Официални правила“), като те са задължителни за всички участници в КАМПАНИЯТА. Участниците в КАМПАНИЯТА са длъжни да спазват правилата и условията на Официалните правила, съгласно долупосоченото.

Официалните правила на КАМПАНИЯТА са достъпни на интернет страницата на КАМПАНИЯТА  www.buzzstore.bg. Организаторът запазва правото си да променя или изменя Официалните правила, като тези промени влизат в сила само след предварителното им обявяване сред участниците, включени в КАМПАНИЯТА, на интернет страницата и/ или чрез email кореспонденция.

РАЗДЕЛ 2 – ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА

КАМПАНИЯТА ще стартира на 22.02.2023 г. и ще приключи на 07.05.2023 г.. Организаторът запазва правото си да удължи периода на КАМПАНИЯТА след предварително обявяване на посочените страници на КАМПАНИЯТА на www.buzzstore.bg.

РАЗДЕЛ 3 – ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ

КАМПАНИЯТА е достъпна за участие от страна на всички лица, жени и мъже, които са на възраст на 18 години или повече (към деня, предхождащ старта на тази КАМПАНИЯ), които отговарят кумулативно на следните условия:

3.1. да са граждани на Република България/легално пребиваващи (които могат да докажат своя статут, позовавайки се на удостоверение за местно лице за данъчни цели)

3.2. да са членове на BUZZStore общността, и по-конкретно, доброволно да са се регистрирали на интернет страницата www.buzzstore.bg, за да вземат участие в КАМПАНИИ за безплатно тестване, организирани от SC BUZZStore SRL и ясно да заяват, че са наясно с и приемат Официалните правила.

3.3. да предоставят истинна, точна, актуална и пълна информация във въпросника за регистрация.

3.4. техния личен потребителски профил (възраст, жителство, приходи, статус, професия, потребителски навици, без да се ограничават до този списък) да е сходен с таргетираната аудитория за тестване на продуктите, както и с техните профили в социалните мрежи.

Не могат да участват служителите на Организатора, Бенефициента или други лица, свързани с проекта, както и преки членове на техните семейства (съпрузи, родители, деца, братя и сестри и техните съпрузи).

РАЗДЕЛ 4 - ДОПУСТИМОСТ

За да участват в КАМПАНИЯТА, и така да станат част от групата от хора, които ще тестват продукти на КАМПАНИЯТА, регистриралите се лица трябва да отговарят на следните условия:

4.1. да притежават активен профил на страницата www.buzzstore.bg и да имат активен профил във Faceboook и Instagram, с минимум 1000 фена/последователи.

Притежанието на Tik-Tok профил е предимство, но не е задължително условие.

4.2. да следват социалните профили на BUZZStore Bulgaria във Facebook и Instagram, за да следят новините за кампаниите (https://www.facebook.com/BUZZStoreBulgaria), (https://www.instagram.com/buzzstore_bg/)

4.3. да попълнят вярна информация във въпросника за регистрация, достъпен на интернет страницата на КАМПАНИЯТА, в секция РЕГИСТРАЦИЯ, състоящ се от въпроси, касаещи потребителските навици на лицата, които са се абонирали.

4.4. лицата, получили e-mail, че са избрани да участват в КАМПАНИЯТА, следва да отговорят в рамките на 48 часа, че потвърждават участието си, като посочат пълния адрес, на който да получат продуктите за тестване (ако адресът е различен от този, посочен при регистрация в база данните на Организатора).            Непотвърждаването в срок ще доведе до загуба на правото за участие.

Всяка кампания е различна и могат да се налагат условия, свързани с демографски и социографски особености във връзка с тестваните продукти.

РАЗДЕЛ 5 – ОБЩИ УСЛОВИЯ

5.1. Срок за регистрация и условия за регистриране – КАМПАНИЯТА стартира на 22.02.2023 г, в 16:00 часа, когато Организаторът ще позволи на BUZZ-ърите да започнат регистрация в КАМПАНИЯТА, чрез попълване на абонаментен въпросник. Регистрации ще се допускат до запълване на свободните места с допустими лица (Участници).

5.2. Тест комплекти и свободни места за участие – в КАМПАНИЯТА има 100 свободни места, съответно и 100 тест комплекта. Продуктите ще бъдат разпределени сред тези участници, чиито профили, анализирани на база резултатите от абонаментния въпросник, отговарят на заложените критерии в раздел 4 и 6 от настоящите  Официални правила. Личните им профили следва да са сходни с предлаганите за тест продукти. Заедно с тези 100 участника в КАМПАНИЯТА, ще се изберат и 10 лица, които да заместят участници, които по една или друга причина няма да могат да отговорят на заложените критерии за качество в КАМПАНИЯТА.

5.3. Механизми за тестване и условия за получаване на безплатни продукти – участниците ще имат приблизително 30 дни, за да тестват продуктите и да се информират за предимствата на тестваните продукти, за да изградят свое лично мнение, което да споделят чрез социалните мрежи и/или чрез пряк разговор с приятели, колеги или семейство. Тези, които отговорят на изискванията на КАМПАНИЯТА, заложени в раздел 6 на настоящите Официални правила, ще могат да задържат продукта безплатно. Организаторът запазва правото си да изисква връщане на продуктите в първоначалния им вид, от тези, които изцяло или частично не са покрили изискванията на КАМПАНИЯТА. В случай че продуктите вече са били отворени и използвани, Организаторът има право да поиска от участниците, непокрили изискванията на КАМПАНИЯТА  /описани в Раздел 6/ да осигурят и върнат чисто нови продукти в периода 03-09.04.2023 г .

5.4. Обявяване на участниците – то ще бъде направено първоначално по email и по-късно след попълване на формата за потвърждение на участие и приемане на Официалните правила, списъкът с участници ще бъде публикуван на интернет страницата www.buzzstore.bg, в страницата, посветена на КАМПАНИЯТА, раздел Участници. В рамките на максимум 48 часа от обявяването по email, избраните Участници трябва да потвърдят участието си в КАМПАНИЯТА. Ако след 48 часа, избраните участници не са потвърдили участие, участникът губи правото си на участие в КАМПАНИЯТА и ще бъде заместен от един от избраните резервни участници, по реда им на избиране, от 1 до 10, докато всички налични места в КАМПАНИЯТА се запълнят.

РАЗДЕЛ 6 – УСЛОВИЯ ЗА БЕЗПЛАТНО ЗАПАЗВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ ЗА ТЕСТВАНЕ

С цел запазването на безплатните продукти по време на КАМПАНИЯТА, Участникът трябва да изпълни минимален брой дейности в съответствие с Етичния кодекс на BUZZ-ърите, достъпен на https://www.buzzstore.bg/за-нас/ / раздел Идеален BUZZ-ър.

6.1. да прочете внимателно информационните материали, отнасящи се до КАМПАНИЯТА, които ще получи заедно с пакета продукти и отделно в email;

6.2. да тества периодично по време на КАМПАНИЯТА, получения продукт спрямо инструкциите на производителя и да формира лично мнение за продукта;

6.3. да сподели мнението си за тествания продукти сред приятели, познати и колеги – в пряк разговор или в интернет (социални мрежи – Facebook, Instagram, Tik-Tok, YouTube, блогове, т.н.), както следва:

6.3.1. Да последва/хареса Facebook и Instragram страниците на BUZZStore Bulgaria и Libresse Bulgaria.

6.3.2. Да тества превръзките Libresse Ultra+ и да сподели опита си с нас чрез креативни публикации:

 • 1 стори и 1 публикация в Instagram/ Facebook, посветени на дневните превръзки Libresse Ultra+
 • 1 стори и 1 публикация в Instagram/Facebook, посветени на нощните превръзки Libresse Ultra Goodnight.

Всички публикации трябва да описват предимствата на тестваните продукти в подходящ креативен контекст; Публикациите могат да бъдат, както статични, така и/или във видео формат.

6.3.3 Да създаде и публикува видео в Tik-Tok, в което представя по интересен начин опита си с тестваните превръзки на Libresse.

6.3.4. Да публикува статия в собствения си блог, ако има такъв ИЛИ във форум/група в социалните мрежи, в които членувa ИЛИ видео в YouTube с впечатления от тестовата кампания;

6.3.5. Да публикува ревю на официалната Facebook страница на Libresse Bulgaria, заедно с впечатленията си от периода на тестване.

6.3.6. Във всички публикации в социалните мрежи да използва хаштаговете на КАМПАНИЯТА: #BUZZLibresse, #LibresseBulgaria, #ДвижиСеСмело

6.4. Да качи в секция ‚My BUZZ‘ отчет за дейностите (с линкове към всички постове), спрямо изискванията по т. 6.3.1-6.3.6. от Официалните правила на КАМПАНИЯТА. Линковете могат да се качват по време на периода на цялата КАМПАНИЯ, но не по-късно от 5 работни дни от края ѝ.

6.5. Да попълни с точна и откровена информация въпросника за удовлетвореност в края на КАМПАНИЯТА. Въпросникът за удовлетвореност ще бъде достъпен след периода на тестване и трябва да се попълни в рамките на максимум 5 дни от датата, на която е изпратена информация от BUZZStore по email.

6.6. В случай че BUZZ-ърът, участващ в КАМПАНИЯТА, не покрие изискванията, описани в точки 6.1-6.5, Организаторът има право да изиска от Участника връщане на получените продукти във вида, в който са били получени.

РАЗДЕЛ 7 – ПРОДУКТИ ЗА БЕЗПЛАТНО ТЕСТВАНЕ

По време на КАМПАНИЯТА, Бенефициентът предлага за тестване, чрез Организатора, 100 комплекта Libresse и различни рекламни и информационни материали.

Общата прогнозна стойност на предлаганите продукти в 100-те комплекта за тестване е 3000 лв. с ДДС.

РАЗДЕЛ 8 – ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Организаторът запазва правото си да изключи от КАМПАНИЯТА всеки един Участник, който не е предоставил точни данни за контакт, който не е дал съгласие или не е одобрен спрямо изискванията на Раздел 5.2. или онези, които извършват престъпни/незаконни действия в рамките на КАМПАНИЯТА.

Всяка една евентуална жалба от страна на абониралите се, включително за подбора на участници, може да се отправи в писмен вид в рамите на 5 работни дни от датата на обявяване на участниците и да се изпрати по email на следния адрес: support@buzzstore.bg

Жалбата задължително трябва да съдържа поне: 1) данни за идентификация на участника, който я подава; 2) представяне на съществуващи причини, поради които се подава жалбата; 3) точките от Официалните правила, които жалбоподателят счита за нарушени. Жалбата ще се разгледа в рамките на максимум 15 работни дни от получаването.

Ако жалбоподателят не бъде удовлетворен от решението, ще бъде представена възможност за постигане на споразумение, а ако и това не е възможно, спорът ще се решава от компетентен български съд.

При споделяне на мнения в рамките на КАМПАНИЯТА е забранена употребата на: обиден или вулгарен език; език или изображения, които са обидни или със сексуална насоченост или такива, които вредят на малцинствата, или нарушават правото на поверителност; расистки порнографски, престъпен, жесток и заплашващ език; съдържание, което нарушава закона или може да наруши правата на други; неподходящо съдържание на страниците; промотиране на други услуги или продукти, различни от тези в КАМПАНИЯТА.

Организаторът си запазва правото да отстрани подобно съдържание и да не носи отговорност за това. За всяко действие или факт, които могат да навредят на имиджа или марката на Организатора или на който и да е от неговите бизнес партньори, Организаторът има право да се обърне към компетентните органи и да предяви иск с цел ангажиране на гражданска/наказателна отговорност на отговорното лице, както и да претендира обезщетение за вреди, настъпили от неспазване задълженията, описани в Официалните правила.

Организаторът не е задължен да води кореспонденция с жалбоподатели, които не са сред избраните участници, и чиито жалби се изпращат след официалния подбор на участници или след периода за потвърждаване на участие, посочен в настоящите Официални правила.

РАЗДЕЛ 9 – ОТГОВОРНОСТ

9.1. Участвайки в КАМПАНИЯТА, всички Участници и евентуални победители се съгласяват с и приемат да изпълняват всички изисквания и условия, наложени от Организатора чрез Официалните правила. За неспазването им абониралите се/ участници в КАМПАНИЯТА носят лична отговорност.

9.2. С регистрацията си в тази КАМПАНИЯ се потвърждава съгласието от страна на Участника с правилата и условията, заложени в Официалните правила. Регистрирането в КАМПАНИЯТА, но без нарушаване на правата, описани в Европейските закони за защита на личните данни, съответно правото на информация, правото на достъп до неговите лични данни, правото на намеса в личните данни и правото на опозиция, означава, че регистриралите се съгласяват, че техните данни за контакт ще бъдат предавани от Организатора към Бенефициента с цел изпращане на комуникационни материали по време на кампаниите на P&G. Този раздел се допълва от разпоредбите в раздел 10. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

9.3. Организаторът на КАМПАНИЯТА не носи отговорност при загуба на данни, забавяне или други проблеми при регистрацията за КАМПАНИЯТА, причинени от интернет доставчик или интернет връзката на лицето, което желае да се регистрира в КАМПАНИЯТА.

Освен това на Организатора не може да бъде вменявана вина за необявени прекъсвания / проблеми, свързани с интернет доставчик или блокиране на достъп до интернет, или претоварване на мрежите в период на голям трафик, които могат да застрашат регистрацията в КАМПАНИЯТА, докато тя трае.

9.4. В същото време, Организаторът не е отговорен за каквито и да е преки или непреки щети, причинени от Участниците, ако те са получили писмени съобщения на мобилните си телефони, твърдящи, че ще спечелят определена сума или награди, като резултат от участието им в КАМПАНИЯТА или която и да е от КАМПАНИИТЕ, организирани от Организатора и които не са одобрени от Организатора според тези Официални правила.

В тази връзка, всяко лице, което има желание да участва или участва в КАМПАНИЯТА, следва да бъде информирано, че в случай на спечелване на награда в рамките на тази КАМПАНИЯ, първоначалната информация, касаеща спечелването на наградата, ще бъде публикувана на www.buzzstore.bg.

Освен това потвърждение за спечелването на награда ще бъде осъществено по телефон, след като спечелилият Участник изпрати личните си данни на Организатора по email. В случай на спечелване на награда, не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност.

9.5. Организаторът / Бенефициентът няма да бъдат отговорни за каквито и да е вреди, които участник може да претърпи, във връзка с тествани продукти, независимо от произхода на тези вреди, с изключение на случаите, изрично предвидени в закона, в които могат да носят такава отговорност.

9.6. Организаторът не е отговорен и не може да му се търси отговорност за качеството и произхода на предлаганите продукти за тестване или за съдържанието на информационните/ промоционални материали, които са изпратени на участник. Организаторът не носи отговорност за загуба, повреда или закъсняла доставка на продуктите за тестване.

9.7. Организаторът има право да предприеме всички необходими мерки в случай на измама или опит за измама на използваните системи по време на тази КАМПАНИЯ, както и във всеки друг случай на злоупотреба или други факти или опити, които могат да се отразят на имиджа на Организатора или неговите Бенефициенти.

9.8. След изтичане на крайния срок за регистрация на сайта, Организаторът не носи отговорност за регистрации в КАМПАНИЯТА, направени електронно през сайта.

РАЗДЕЛ 10 – ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

От 25.05.2018 г. е в сила РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (наричан по-долу “Общият регламент относно защитата на данните” или “Регламентът”).

При обработването на лични данни, Организаторът прилага подходящите технически и организационни мерки, за да защити личните данни срещу неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неправомерно разкриване, или достъп, особено ако такова обработване включвапрехвърляне на данни в мрежата, както и срещу всякакви други форми на незаконно обработване.

По време на тази КАМПАНИЯ, BUZZStore ще събира следните лични данни:

 • Име, фамилия, пощенски адрес, email адрес, телефонен номер – с цел да изпрати продуктите за тестване
 • Адресът/линкове към профилите в социалните мрежи – с цел установяване на качествено ‚добър комуникатор‘, като част от тестващата група на КАМПАНИЯТА
 • Потребителски навици – с цел установяването на съответствие с тестваните продукти и подбора в КАМПАНИЯТА.

С участието си в КАМПАНИЯТА, участниците изрично се съгласяват, че предоставените от тях данни (включително снимки, видеа, текстове) мога да се използват от Организатора и Бенефициента за целите на КАМПАНИЯТА за срок от максимум 12 месеца, считано от крайната дата на КАМПАНИЯТА. Отказът от страна на Участник да предостави личните си данни за целите на КАМПАНИЯТА, ще доведе до прекратяване на регистрацията в КАМПАНИЯТА от страна на Организатора.

Организаторът ще се съобрази и с изискванията на Официалните правила относно защитата при съхранение на събраните лични данни. Като такъв, Организаторът ще запази конфиденциалност по отношение на личните данни на абониралите се/ участници в КАМПАНИЯТА и ще ги използва в съответствие с изискванията на Официалните правила и приложимото законодателство.

Съгласно  РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 Участниците в КАМПАНИЯТА имат следните права:

 1. Правото на информация (чл. 13); 2) правото на достъп до данни (чл. 15); 3) правото за получаване на данни (чл.14); 4) правото на коригиране и изтриване (чл. 16 и 17); 5) правото на възражение (чл. 21).

При писменo искане от Участник, съдържащо дата и подпис, изпратено до Организатора, той следва: а) да потвърди на Участника дали предоставя безплатно данните му; б) да коригира, актуализира, изтрие, т.н., обработените данни, които не съответстват с разпоредбите на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679; и/ или в) да прекрати обработката на личните данни на участника.

РАЗДЕЛ 11 – ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ

Избраните участници декларират, че са запознати със санкциите, предвидени в наказателното законодателство за подаване на невярна инфoрмация, че те са авторите на снимките, видеата, текстовете, публикувани по време на КАМПАНИЯТА, както и че нито един от материалите не нарушава авторското право и/ или което и да е право на трети страни.

С потвърждаването за участие в КАМПАНИЯТА, избраните кандидати се съгласяват, че снимките, видеата и текстовете, публикувани по време на КАМПАНИЯТА, ще се използват от Организатора или Бенефициента във връзка с последващи рекламни КАМПАНИИ в онлайн пространството (интернет страница, социални мрежи, т.н.), но няма да се ограничава до това и че това няма да носи допълнителни разходи за Организатора или Бенефициента. За последващи КАМПАНИИ, различни от тази, участниците ще биват питани за тяхното изрично и недвусмислено съгласие за определяне на продължителността, в Абонаметния въпросник.

РАЗДЕЛ 12 – ТАКСИ И ДАНЪЦИ

Където е приложимо, Организаторът ще изчислява, удържа и прехвърля данъци, в съответствие с действащото законодателство за данъците върху доходите в ЕС.

РАЗДЕЛ 13 – ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА

Тази КАМПАНИЯ може да приключи преди 07.05.2023 г., в случай на форсмажорни обстоятелства, включващи невъзможността на Организатора, по причини извън неговия контрол, да продължи с реализирането на КАМПАНИЯТА.

РАЗДЕЛ 14 – СПОРОВЕ

Всеки спор, разногласие или претенция, които могат да възникнат във връзка с Официалните правила, ще бъдат разрешавани индивидуално по приятелски начин. В случай че не се стигне до разрешаване му, спорът ще се реши от компетентния български съд.

Регистрация

За съжаление, периодът за регистрация в тази кампания приключи!
За да сте сред първите, в течение с новите кампании, предлагаме ви да ни следвате във Facebook si Instagram.


Участници:

Admin BUZZStore, Bucharest


Ekaterina Angelova, Пловдив


Ivelina Vincheva,


Адриана Кирова, Троян


Айджан Карамехмедова, Варна


Александра Петрунова, София


Антоанета Пенева, Самоков


Антония Иванова, Карнобат


Атидже Тронова, Ракитово


Божидара Русевa, Шумен


Ваня Петрова, Добрич


Gaby Chiril, eds


Василена Игнатова, Пловдив


Виктория Гаджева, Троян


Вили Щенгелова, Пловдив


Габриела Златева, Разград


andreea sorina,


Габриела Момчилова, София


Cristina Maftei,


Gergana Velinova, Бургас


Гюлер Хюсеинова, С. Врани кон


Дани Петкова, Добрич


Десислава Димитрова, Лясковец


Диана Ценкова , София


Дора Кордова, Добрич


Елена Иванова, Пловдив


Елена Стефанова , София


Емануела Александрова, Пловдив


Жулиета Йовчева, София


Златина Минчева,


Ива Ангелова, София


Иванина Джермова, Варна


Ивон Ваклинова, ПЕРНИК


Ивона Илиева, Нови Искър


izabel hristova, Пловдив


Кадрие Ахмед-Мусова, Гр. Търговище


Калинка Рачева, Велинград


Katty Angelova,


Krissy Velikova,


Кристияна Верадинова, Търговище


Магдалена Стригашка, Тетевен


Mani Dimitrova, Русе


Marina Halacheva, Burgas


Мария-Никол Косева, Пазарджик


Мая Георгиева, Бургас


Михаела Зейнулова, Бургас


Ioana Mavru, Sofia


Stefania Lupu,


Anca Kunix,


Рая Петрова,


Alex Voicu,


Михаела Хаджиева, Стамболийски


Надина Чолакова, Пловдив


Росица Келевчиева, Пловдив


Рукие Дерменджиева, с.Нова Бяла река


Снежи Радкова, Петрич


София Карамфилова, София


Stefani Dabeva, Варна


Таня Маринова, София


Теменуга Панайотова, Пловдив


geo geo,


Теди Русева, София


Теодора Цекова, София


Тоника Димитрова, Бургас


Христина Хаджиева Матевосян, Пазарджик, с. Главиница


Цветелина Цонева, София


Юлия Ваклин, София


Tereza Petkova, Велико Търново


Теодора Стамат, Панагюрище


Таня Станкова, София


Нуржан Тахир, Шумен


Поля Христова, Мездра


Леда Вълева, София


Йоана Манолова, Велико Търново


Даниела Тодорова, Несебър


Десислава Апостолова, Хасково


Александрина Хаджимаргаритова, София


Велислава Иванова, Велико Търново


Величка Найденова, Панагюрище


Веселка Николова, София


Виолета Макавеева, София


десислава евтимова, София


Диана Евтимова, София


Сибел Али, Плевен


Кристина Божилова, Пещера


Ralitsa Tsvetkova, Ловеч


Иванна Симеонова, Перник


Росица Маринова, Нови пазар


Анита Крамарска - Харизанова, София


Вероника Георгиева, София


Ренета Тошкова, София


Стефани Самсарова, Петрич


Йорданка Лазарова, София


Нели Иванова, Пловдив


Цветелина Димитрова,


Йоанна-Мария Тодоровв, София


Селен Якубова, Търговище


Анастасия Златарова, Русе


monika kalenderova, София


Vesela Kolibarova, Plovdiv


Даная Георгиева, София


Zlatina Raykova, Bankya


Надежда Димитрова, кв. Сарафово, гр. Бургас


Сание Джошкун, Пловдив


Ясенова Атидже, Ракитово


Деяна Крумова,


Даяна Цветанова, Ловеч


Васи Джиджова, Асеновград


Антония Димитрова, София


Дейността ми в кампанията

Трябва да сте участник в кампанията, за да можете да публикувате!

Приключване

Необходимо е да сте участник, за да можете да попълвате формата за приключване! Влизайте в акаунтa си tau!