Lenor Fresh Air

Кампания

02.08.2023 - 07.10.2023

100 Участници

100 комплекти

Пригответе се да бъдете очаровани от нашата нова безплатна кампания за тестване, извеждаща свежестта на вашето пране на следващо ниво: свежо пране като след сушене на слънце, дори когато сушите на закрито.

Всички знаем, че няма нищо по-приятно от свежестта на изсушените дрехи на слънце, но не винаги разполагаме с лукса на слънчево небе, двор или широка тераса.

Открийте новата гама омекотители на Lenor, Lenor Fresh Air с технология SolarDry™, която придава на дрехите ви уникално усещане за свежест, като след сушене на слънце, дори когато сушите на закрито. Но каква е тайната за пране, ухаещо сякаш е сушено навън? Когато слънчевата светлина взаимодейства с мокрите тъкани, протича фотохимична реакция, която произвежда алдехиди и кетони. Тези съединения имат уникален и отличителен свеж аромат, което прави изсушеното пране навън толкова специално. Използвайки изключителната технология SolarDry™, новата гама омекотители Lenor Fresh Air имитира ефекта на слънцето върху мокрите дрехи и бори  натрупването на неприятни миризми със система за дълготрайна свежест.

Регистрирайте се СЕГА в кампанията за БЕЗПЛАТНО тестване и просто се насладете на свежест, сякаш сте изсушили дрехите си навън, дори когато сушите вътре!

БЕЗПЛАТЕН КОМПЛЕКТ ЗА ТЕСТВАНЕ В ЗАМЯНА НА ВАШЕТО ЧЕСТНО МНЕНИЕ

Всеки BUZZ-ър знае, че той/тя може да получи безплатни продукти, доставени директно у дома или на работа, в замяна на честното си мнение, изразено в публикации в социалните мрежи, в които е активен, както и в дискусии лице в лице с приятели и колеги. Информирайте се за новостите по кампанията, като последвате Facebook и Instagram страниците на Lenor Bulgaria и Facebook и Instagram страниците BUZZStore Bulgaria.

Комплектът за тестване съдържа:

  • 1 бр x Lenor Fresh Wind, 33 пранета
  • 1 бр x Lenor Tropical Sun, 33 пранета
  • 1 бр x Lenor Moonlight Lily, 33 пранета
  • 1 бр х чадър Lenor

ТВОЕТО МНЕНИЕ Е МНОГО ВАЖНО ЗА НАС!

За да се възползваш от продуктите, предлагани за тестване и да можеш да участваш в бъдещи кампании, твоето участие е изключително важно! Сподели мнението си по интересен творчески начин онлайн и финализирай успешно кампанията.

ПУБЛИКАЦИИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

# 1 story в Instagram, споделено и във Facebook, ако имате профил

# 1 публикация в статичен и/или видеоформат в Instagram/Facebook/TikTok, в която описвате предимствата на тестваните продукти в креативен и подходящ контекст.

Внимание! Публикациите трябва да включват хаштаговете на кампанията – #BuzzLenorFreshAirBG #LenorFreshAir #LenorBalsam, тагване на страниците във Facebook и Instagram на BUZZStore и страниците на Lenor България във Facebook и Instagram, като показват тестваните продукти, без да съдържат други марки в изображението. Моля да включите впечатления от периода на тестване, придружени от изразителни снимки и/или видеоклипове, в които продуктите се появяват в естествен контекст.

ФИНАЛИЗИРАНЕ НА КАМПАНИЯТА

# Качи отчет с дейностите в секция My BUZZ (с линкове към всички публикации), така както са описани в Официалните правила. Линковете могат да бъдат качени в My BUZZ по време на цялата кампания.

# В края на кампанията да бъде коректно попълнен въпросника за удовлетвореност, който може да бъде намерен на страницата на кампанията. Той ще бъде достъпен в рамките на две седмици след започване на тест периода и трябва да се попълни до края на същия период, който ще е обявен на страницата или в бюлетина, който ще получите от нас.

Ако имаш въпроси или затруднения по време на процеса на финализиране на кампанията, ще се радваме да ти помогнем, като ни изпратиш имейл на support@buzzstore.bg или ни пишеш на лично съобщение в Instagram профила на BUZZStore Bulgaria.

Правила

РАЗДЕЛ 1 – ПРАВИЛА ОТНОСНО ОРГАНИЗАТОРА И КАМПАНИЯТА

Партнърс“ ЕООД, със седалище в България, гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ 120, ет.7, с ЕИК: BG121316789, наричано по-долу „Организаторът“. Организаторът e упълномощен от Essity Romania SRL, собственик на марката Lenor България, наричан по-долу „Бенефициент“.

КАМПАНИЯТА се организира и провежда с цел да промотира марки и програми на Бенефициента сред участниците в КАМПАНИЯТА и техните приятели, и двете чрез комуникиране на ползите от продуктите и програмите посредством онлайн дейности (социални мрежи, блогове) и офлайн (преки разговори с колеги / приятели).

КАМПАНИЯТА ще се проведе в съответствие с разпоредбите на настоящите Официални правила (наричани тук „Официални правила“), като те са задължителни за всички участници в КАМПАНИЯТА. Участниците в КАМПАНИЯТА са длъжни да спазват правилата и условията на Официалните правила, съгласно долупосоченото.

Официалните правила на КАМПАНИЯТА са достъпни на интернет страницата на КАМПАНИЯТА  www.buzzstore.bg. Организаторът запазва правото си да променя или изменя Официалните правила, като тези промени влизат в сила само след предварителното им обявяване сред участниците, включени в КАМПАНИЯТА, на интернет страницата и/ или чрез email кореспонденция.

РАЗДЕЛ 2 – ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА

КАМПАНИЯТА ще стартира на 02.08.2023 г. и ще приключи на 15.09.2023 г.. Организаторът запазва правото си да удължи периода на КАМПАНИЯТА след предварително обявяване на посочените страници на КАМПАНИЯТА на www.buzzstore.bg.

РАЗДЕЛ 3 – ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ

КАМПАНИЯТА е достъпна за участие от страна на всички лица, жени и мъже, които са на възраст на 18 години или повече (към деня, предхождащ старта на тази КАМПАНИЯ), които отговарят кумулативно на следните условия:

3.1. да са граждани на Република България/легално пребиваващи (които могат да докажат своя статут, позовавайки се на удостоверение за местно лице за данъчни цели)

3.2. да са членове на BUZZStore общността, и по-конкретно, доброволно да са се регистрирали на интернет страницата www.buzzstore.bg, за да вземат участие в КАМПАНИИ за безплатно тестване, организирани от SC BUZZStore SRL и ясно да заяват, че са наясно с и приемат Официалните правила.

3.3. да предоставят истинна, точна, актуална и пълна информация във въпросника за регистрация.

3.4. техния личен потребителски профил (възраст, жителство, приходи, статус, професия, потребителски навици, без да се ограничават до този списък) да е сходен с таргетираната аудитория за тестване на продуктите, както и с техните профили в социалните мрежи.

Не могат да участват служителите на Организатора, Бенефициента или други лица, свързани с проекта, както и преки членове на техните семейства (съпрузи, родители, деца, братя и сестри и техните съпрузи).

РАЗДЕЛ 4 - ДОПУСТИМОСТ

За да участват в КАМПАНИЯТА, и така да станат част от групата от хора, които ще тестват продукти на КАМПАНИЯТА, регистриралите се лица трябва да отговарят на следните условия:

4.1. да притежават активен профил на страницата www.buzzstore.bg и да имат активен профил във Faceboook и Instagram, с минимум 1000 фена/последователи.

Притежанието на Tik-Tok профил е предимство, но не е задължително условие.

4.2. да следват социалните профили на BUZZStore Bulgaria във Facebook и Instagram, за да следят новините за кампаниите (https://www.facebook.com/BUZZStoreBulgaria), (https://www.instagram.com/buzzstore_bg/)

4.3. да попълнят вярна информация във въпросника за регистрация, достъпен на интернет страницата на КАМПАНИЯТА, в секция РЕГИСТРАЦИЯ, състоящ се от въпроси, касаещи потребителските навици на лицата, които са се абонирали.

4.4. лицата, получили e-mail, че са избрани да участват в КАМПАНИЯТА, следва да отговорят в рамките на 48 часа, че потвърждават участието си, като посочат пълния адрес, на който да получат продуктите за тестване (ако адресът е различен от този, посочен при регистрация в база данните на Организатора). Непотвърждаването в срок ще доведе до загуба на правото за участие.

Всяка кампания е различна и могат да се налагат условия, свързани с демографски и социографски особености във връзка с тестваните продукти.

 

РАЗДЕЛ 5 – ОБЩИ УСЛОВИЯ

5.1. Срок за регистрация и условия за регистриране – КАМПАНИЯТА стартира на 02.08.2023 г, в 16:00 часа, когато Организаторът ще позволи на BUZZ-ърите да започнат регистрация в КАМПАНИЯТА, чрез попълване на абонаментен въпросник. Регистрации ще се допускат до запълване на свободните места с допустими лица (Участници).

5.2. В рамките на КАМПАНИЯТА има 100 свободни места, съответно 100 пакета за тестване. Продуктите ще бъдат разпределени на онези участници, които след анализа на техния профил от Въпросника за регистрация на КАМПАНИЯТА отговарят на критериите за подбор, както са посочени в раздел 4 и раздел 6 от настоящите официални правила, и личният им профил има афинитет представяне на тествани продукти. Наред със 100-те участници, избрани за тестовата КАМПАНИЯ, ще бъдат избрани и 10 заместници, които да могат да заместват отказалите се от качеството на участник в КАМПАНИЯТА по различни причини.

5.3. Механизми за тестване и условия за получаване на безплатни продукти – участниците ще имат приблизително 30 дни, за да тестват продуктите и да се информират за предимствата на тестваните продукти, за да изградят свое лично мнение, което да споделят чрез социалните мрежи и/или чрез пряк разговор с приятели, колеги или семейство. Тези, които отговорят на изискванията на КАМПАНИЯТА, заложени в раздел 6 на настоящите Официални правила, ще могат да задържат продукта безплатно. Организаторът запазва правото си да изисква връщане на продуктите в първоначалния им вид, от тези, които изцяло или частично не са покрили изискванията на КАМПАНИЯТА. В случай че продуктите вече са били отворени и използвани, Организаторът има право да поиска от участниците, непокрили изискванията на КАМПАНИЯТА  /описани в Раздел 6/ да осигурят и върнат чисто нови продукти в периода 02-06.10.2023 г .

5.4. Обявяване на участниците – то ще бъде направено първоначално по email и по-късно след попълване на формата за потвърждение на участие и приемане на Официалните правила, списъкът с участници ще бъде публикуван на интернет страницата www.buzzstore.bg, в страницата, посветена на КАМПАНИЯТА, раздел Участници. В рамките на максимум 48 часа от обявяването по email, избраните Участници трябва да потвърдят участието си в КАМПАНИЯТА. Ако след 48 часа, избраните участници не са потвърдили участие, участникът губи правото си на участие в КАМПАНИЯТА и ще бъде заместен от един от избраните резервни участници, по реда им на избиране, от 1 до 10, докато всички налични места в КАМПАНИЯТА се запълнят.

РАЗДЕЛ 6 – УСЛОВИЯ ЗА БЕЗПЛАТНО ЗАПАЗВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ ЗА ТЕСТВАНЕ

6.3.1. Да последва/хареса Facebook и Instragram страниците на Lenor Bulgaria и BUZZStore Bulgaria.

6.3.2 Да създаде поне една (1) публикация и еднa история (1 Story) в социалните мрежи (Facebook и/или Instagram) с впечатленията от тестовата кампания, като маркира страниците на Lenor Bulgaria и BUZZStore Bulgaria.

6.3.3 Да създаде видео в TikTok, Facebook или Instagram, в който представяте по интересен начин опита си с продуктите от новата колекция омекотители Lenor Fresh Air

6.3.4. Във всички публикации в социалните мрежи да използва хаштаговете на КАМПАНИЯТА: #BuzzLenorFreshAirBG, #LenorFreshAir #LenorSoftener

6.4. Да качи в секция ‚My BUZZ‘ отчет за дейностите (с линкове към всички постове), спрямо изискванията по т. 6.3.1-6.3.4. от Официалните правила на КАМПАНИЯТА. Линковете могат да се качват по време на периода на цялата КАМПАНИЯ, но не по-късно от 5 работни дни от края ѝ.

6.5. Да попълни с точна и откровена информация въпросника за удовлетвореност в края на КАМПАНИЯТА. Въпросникът за удовлетвореност ще бъде достъпен след периода на тестване и трябва да се попълни в рамките на максимум 5 дни от датата, на която е изпратена информация от BUZZStore по email.

6.6. В случай че BUZZ-ърът, участващ в КАМПАНИЯТА, не покрие изискванията, описани в точки 6.1-6.5, Организаторът има право да изиска от Участника връщане на получените продукти във вида, в който са били получени.

РАЗДЕЛ 7 – ПРОДУКТИ ЗА БЕЗПЛАТНО ТЕСТВАНЕ

По време на КАМПАНИЯТА, Бенефициентът предлага за тестване, чрез Организатора, 100 комплекта Lenor Fresh Air и различни рекламни и информационни материали.

Общата прогнозна стойност на предлаганите продукти в 100-те комплекта за тестване е 2853.22 лв. с ДДС.

РАЗДЕЛ 8 – ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Организаторът запазва правото си да изключи от КАМПАНИЯТА всеки един Участник, който не е предоставил точни данни за контакт, който не е дал съгласие или не е одобрен спрямо изискванията на Раздел 5.2. или онези, които извършват престъпни/незаконни действия в рамките на КАМПАНИЯТА.

Всяка една евентуална жалба от страна на абониралите се, включително за подбора на участници, може да се отправи в писмен вид в рамите на 5 работни дни от датата на обявяване на участниците и да се изпрати по email на следния адрес: support@buzzstore.bg

Жалбата задължително трябва да съдържа поне: 1) данни за идентификация на участника, който я подава; 2) представяне на съществуващи причини, поради които се подава жалбата; 3) точките от Официалните правила, които жалбоподателят счита за нарушени. Жалбата ще се разгледа в рамките на максимум 15 работни дни от получаването.

Ако жалбоподателят не бъде удовлетворен от решението, ще бъде представена възможност за постигане на споразумение, а ако и това не е възможно, спорът ще се решава от компетентен български съд.

При споделяне на мнения в рамките на КАМПАНИЯТА е забранена употребата на: обиден или вулгарен език; език или изображения, които са обидни или със сексуална насоченост или такива, които вредят на малцинствата, или нарушават правото на поверителност; расистки порнографски, престъпен, жесток и заплашващ език; съдържание, което нарушава закона или може да наруши правата на други; неподходящо съдържание на страниците; промотиране на други услуги или продукти, различни от тези в КАМПАНИЯТА.

Организаторът си запазва правото да отстрани подобно съдържание и да не носи отговорност за това. За всяко действие или факт, които могат да навредят на имиджа или марката на Организатора или на който и да е от неговите бизнес партньори, Организаторът има право да се обърне към компетентните органи и да предяви иск с цел ангажиране на гражданска/наказателна отговорност на отговорното лице, както и да претендира обезщетение за вреди, настъпили от неспазване задълженията, описани в Официалните правила.

Организаторът не е задължен да води кореспонденция с жалбоподатели, които не са сред избраните участници, и чиито жалби се изпращат след официалния подбор на участници или след периода за потвърждаване на участие, посочен в настоящите Официални правила.

РАЗДЕЛ 9 – ОТГОВОРНОСТ

9.1. Участвайки в КАМПАНИЯТА, всички Участници и евентуални победители се съгласяват с и приемат да изпълняват всички изисквания и условия, наложени от Организатора чрез Официалните правила. За неспазването им абониралите се/ участници в КАМПАНИЯТА носят лична отговорност.

9.2. С регистрацията си в тази КАМПАНИЯ се потвърждава съгласието от страна на Участника с правилата и условията, заложени в Официалните правила. Регистрирането в КАМПАНИЯТА, но без нарушаване на правата, описани в Европейските закони за защита на личните данни, съответно правото на информация, правото на достъп до неговите лични данни, правото на намеса в личните данни и правото на опозиция, означава, че регистриралите се съгласяват, че техните данни за контакт ще бъдат предавани от Организатора към Бенефициента с цел изпращане на комуникационни материали по време на кампаниите на P&G. Този раздел се допълва от разпоредбите в раздел 10. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

9.3. Организаторът на КАМПАНИЯТА не носи отговорност при загуба на данни, забавяне или други проблеми при регистрацията за КАМПАНИЯТА, причинени от интернет доставчик или интернет връзката на лицето, което желае да се регистрира в КАМПАНИЯТА.

Освен това на Организатора не може да бъде вменявана вина за необявени прекъсвания / проблеми, свързани с интернет доставчик или блокиране на достъп до интернет, или претоварване на мрежите в период на голям трафик, които могат да застрашат регистрацията в КАМПАНИЯТА, докато тя трае.

9.4. В същото време, Организаторът не е отговорен за каквито и да е преки или непреки щети, причинени от Участниците, ако те са получили писмени съобщения на мобилните си телефони, твърдящи, че ще спечелят определена сума или награди, като резултат от участието им в КАМПАНИЯТА или която и да е от КАМПАНИИТЕ, организирани от Организатора и които не са одобрени от Организатора според тези Официални правила.

В тази връзка, всяко лице, което има желание да участва или участва в КАМПАНИЯТА, следва да бъде информирано, че в случай на спечелване на награда в рамките на тази КАМПАНИЯ, първоначалната информация, касаеща спечелването на наградата, ще бъде публикувана на www.buzzstore.bg.

Освен това потвърждение за спечелването на награда ще бъде осъществено по телефон, след като спечелилият Участник изпрати личните си данни на Организатора по email. В случай на спечелване на награда, не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност.

9.5. Организаторът / Бенефициентът няма да бъдат отговорни за каквито и да е вреди, които участник може да претърпи, във връзка с тествани продукти, независимо от произхода на тези вреди, с изключение на случаите, изрично предвидени в закона, в които могат да носят такава отговорност.

9.6. Организаторът не е отговорен и не може да му се търси отговорност за качеството и произхода на предлаганите продукти за тестване или за съдържанието на информационните/ промоционални материали, които са изпратени на участник. Организаторът не носи отговорност за загуба, повреда или закъсняла доставка на продуктите за тестване.

9.7. Организаторът има право да предприеме всички необходими мерки в случай на измама или опит за измама на използваните системи по време на тази КАМПАНИЯ, както и във всеки друг случай на злоупотреба или други факти или опити, които могат да се отразят на имиджа на Организатора или неговите Бенефициенти.

9.8. След изтичане на крайния срок за регистрация на сайта, Организаторът не носи отговорност за регистрации в КАМПАНИЯТА, направени електронно през сайта.

 

РАЗДЕЛ 10 – ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

От 25.05.2018 г. е в сила РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (наричан по-долу “Общият регламент относно защитата на данните” или “Регламентът”).

При обработването на лични данни, Организаторът прилага подходящите технически и организационни мерки, за да защити личните данни срещу неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неправомерно разкриване, или достъп, особено ако такова обработване включвапрехвърляне на данни в мрежата, както и срещу всякакви други форми на незаконно обработване.

По време на тази КАМПАНИЯ, BUZZStore ще събира следните лични данни:

  • Име, фамилия, пощенски адрес, email адрес, телефонен номер – с цел да изпрати продуктите за тестване
  • Адресът/линкове към профилите в социалните мрежи – с цел установяване на качествено ‚добър комуникатор‘, като част от тестващата група на КАМПАНИЯТА
  • Потребителски навици – с цел установяването на съответствие с тестваните продукти и подбора в КАМПАНИЯТА.

С участието си в КАМПАНИЯТА, участниците изрично се съгласяват, че предоставените от тях данни (включително снимки, видеа, текстове) мога да се използват от Организатора и Бенефициента за целите на КАМПАНИЯТА за срок от максимум 12 месеца, считано от крайната дата на КАМПАНИЯТА. Отказът от страна на Участник да предостави личните си данни за целите на КАМПАНИЯТА, ще доведе до прекратяване на регистрацията в КАМПАНИЯТА от страна на Организатора.

Организаторът ще се съобрази и с изискванията на Официалните правила относно защитата при съхранение на събраните лични данни. Като такъв, Организаторът ще запази конфиденциалност по отношение на личните данни на абониралите се/ участници в КАМПАНИЯТА и ще ги използва в съответствие с изискванията на Официалните правила и приложимото законодателство.

Съгласно  РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 Участниците в КАМПАНИЯТА имат следните права:

  1. Правото на информация (чл. 13); 2) правото на достъп до данни (чл. 15); 3) правото за получаване на данни (чл.14); 4) правото на коригиране и изтриване (чл. 16 и 17); 5) правото на възражение (чл. 21).

При писменo искане от Участник, съдържащо дата и подпис, изпратено до Организатора, той следва: а) да потвърди на Участника дали предоставя безплатно данните му; б) да коригира, актуализира, изтрие, т.н., обработените данни, които не съответстват с разпоредбите на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679; и/ или в) да прекрати обработката на личните данни на участника.

РАЗДЕЛ 11 – ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ

Избраните участници декларират, че са запознати със санкциите, предвидени в наказателното законодателство за подаване на невярна инфoрмация, че те са авторите на снимките, видеата, текстовете, публикувани по време на КАМПАНИЯТА, както и че нито един от материалите не нарушава авторското право и/ или което и да е право на трети страни.

С потвърждаването за участие в КАМПАНИЯТА, избраните кандидати се съгласяват, че снимките, видеата и текстовете, публикувани по време на КАМПАНИЯТА, ще се използват от Организатора или Бенефициента във връзка с последващи рекламни КАМПАНИИ в онлайн пространството (интернет страница, социални мрежи, т.н.), но няма да се ограничава до това и че това няма да носи допълнителни разходи за Организатора или Бенефициента. За последващи КАМПАНИИ, различни от тази, участниците ще биват питани за тяхното изрично и недвусмислено съгласие за определяне на продължителността, в Абонаметния въпросник.

РАЗДЕЛ 12 – ТАКСИ И ДАНЪЦИ

Където е приложимо, Организаторът ще изчислява, удържа и прехвърля данъци, в съответствие с действащото законодателство за данъците върху доходите в ЕС.

РАЗДЕЛ 13 – ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА

Тази КАМПАНИЯ може да приключи преди 15.09.2023 г., в случай на форсмажорни обстоятелства, включващи невъзможността на Организатора, по причини извън неговия контрол, да продължи с реализирането на КАМПАНИЯТА.

РАЗДЕЛ 14 – СПОРОВЕ

Всеки спор, разногласие или претенция, които могат да възникнат във връзка с Официалните правила, ще бъдат разрешавани индивидуално по приятелски начин. В случай че не се стигне до разрешаване му, спорът ще се реши от компетентния български съд.

Регистрация

За съжаление, периодът за регистрация в тази кампания приключи!
За да сте сред първите, в течение с новите кампании, предлагаме ви да ни следвате във Facebook si Instagram.


Участници:

Admin BUZZStore, Bucharest


Анна Ангелова, Пловдив


Кристина Божилова, Пещера


Нуржан Тахир, Шумен


Калинка Рачева, Велинград


Антоанета Пенева, Самоков


Славена Пейкова, Варна


Нели Стоянова, Бургас


Златина Янкова, Хасково


Теменуга Панайотова, Пловдив


Надежда Димитрова, кв. Сарафово, гр. Бургас


Вероника Иванова, Разград


Петър Петров, София


Сияна Колева, Троян


Венета Димитрова, София


Габриела Тодорова, Русе


Виктория Нешева, Варна


марина маринова, Плевен


Maia Aleksova, Петрич


Габриела Златева, Разград


Антоанета Стоева, Несебър


Миглена Манолова, Крумовград


Дани Петкова, Добрич


Бианка Любенова, Ловеч


Теди Русева, София


Рени Станкова, София


Гергана Петрова, Стара Загора


Мая Георгиева, Бургас


Magdalena Karadzhova, Асеновград


Петя Банкова, Пловдив


Селен Якубова, Търговище


Vanya Dimitrova, Варна


Надина Чолакова, Пловдив


Цветослава Стефанова, Русе


Теодора Стамат, Панагюрище


Теодора Теодора, Варна


Теодора Цекова, София


Гергана Иванова, София


Елина Димитрова, Бургас


Василена Игнатова, Пловдив


Михаела Проданова, Карнобат


Есин Еюбова, Омуртаг


Мария Върбанова, София


Таня Станкова, София


Рукие Дерменджиева, с.Нова Бяла река


Ivelina Gagova, София


Михаела Зейнулова, Бургас


Дора Кордова, Добрич


Анелия Ангелова, Варна


Ивон Ваклинова, ПЕРНИК


Михаела Драганова, Добрич


Анита Крамарска - Харизанова, София


monika kalenderova, София


натали христова, Бяла Слатина


Ясенова Атидже, Ракитово


Светла Насвади, София


Милена Костадинова, Плевен


Ваня Петрова, Добрич


Гюлер Хюсеинова, С. Врани кон


Ива Ангелова, София


Габриела Панайотова, Варна


Ренета Тошкова, София


Вили Щенгелова, Пловдив


Zlatina Raykova, Bankya


Маргарита Бонева, С. Лесново


Таня Марковска, Хисаря


Магдалена Стригашка, Тетевен


Нели Иванова, Пловдив


Васи Джиджова, Асеновград


Кристияна Верадинова, Търговище


Даная Георгиева, София


Росица Келевчиева, Пловдив


Величка Найденова, Панагюрище


Миглена Тотова, Пловдив


Айджан Карамехмедова, Варна


Виолета Макавеева, София


Станислава Славчева, Исперих


Жулиета Йовчева, София


Йоанна-Мария Тодоровв, София


Екатерина Гъдова, Кирково


Стефани Василева, Разград


Александрина Кънева, Пловдив


Цветелина Димитрова,


Валерия Илчева, София


Лили Иванова, Трудовец


Велислава Иванова, Велико Търново


Цветелина Цонева, София


Лилия Рангелова, София


Росица Маринова, Нови пазар


Карина Александрова, Ямбол


Андрияна Петрова, Варна


Петя Стефанова, Дряново


Цецка Арнаудова, Пловдив


Анита Вачкова, Бургас,Меден Рудник


Венислава Нешева, Правец


Гергана ГеоргиеваРадичкова, Варна


Елизабет Милкинска, София


Mani Dimitrova, Русе


Айсел Али, Бургас


Антония Раднева, Стара Загора


Ива Пешева, София


Невяна Терзиева, Варна


Ивайла Тодорова, Казанлък


Silvia Kaneva,


Стела Петрова, Varna


Стамена Дацева,


Стефани Николова, Варна


Мария Стоянова, София


Ива Гагарова,


Пламена Димитрова, Варна


Дейността ми в кампанията

Трябва да сте участник в кампанията, за да можете да публикувате!

Приключване

Необходимо е да сте участник, за да можете да попълвате формата за приключване! Влизайте в акаунтa си tau!