Lenor Fragrance Therapy

Кампания

08.04.2024 - 30.05.2024

100 Участници

100 комплекти

Вдишай новата свежест на Lenor!!

Животът понякога е хаотичен, но с Lenor Fragrance Therapy възможността да релаксираш е на едно вдишване разстояние. Кажи ЗДРАВЕЙ на чувството на спокойствие и лекота, дори след натоварен ден.

Открий свежестта на новата колекция омекотители Lenor Fragrance Therapy и преоткрий радостта във всеки миг. Изтънчените аромати на Lenor възбуждат и стимулират сетивата, благодарение на нова технология с ароматни масла.
Ароматът се освобождава бавно през деня, за да се наслаждаваш на уханието, което познаваш и обичаш по-дълго. Дори в края на динамичен ден, все още усещаш свежестта и аромата.
Новата формула е оптимизирана да предоставя по-силно ухание с помощта на по-малко химия.
Формулата е специално разработена да оставя прането с ухание и свежест дори след бързо пране на ниска температура. Ароматът неутрализира неприятните миризми и оставя дрехите ухаещи на свежест.

Запиши се СЕГА за кампанията ни за БЕЗПЛАТНО тестване и се наслади на новата свежест на Lenor, откривайки баланс на тялото и духа!

БЕЗПЛАТЕН КОМПЛЕКТ ЗА ТЕСТВАНЕ В ЗАМЯНА НА ВАШЕТО ЧЕСТНО МНЕНИЕ

Всеки BUZZ-ър знае, че той/тя може да получи безплатни продукти, доставени директно у дома или на работа, в замяна на честното си мнение, изразено в публикации в социалните мрежи, в които е активен, както и в дискусии лице в лице с приятели и колеги. Информирайте се за новостите по кампанията, като последвате Facebook и Instagram страниците на Lenor Bulgaria и Facebook и Instagram страниците на BUZZStore Bulgaria

Комплектът за тестване съдържа два от следните три аромата от колекцията Lenor Fragrance Therapy:

● 1 бр x Lenor Fragrance Therapy Orchid & Vanilla
● 1 бр x Lenor Fragrance Therapy Ocean Breeze
● 1 бр x Lenor Fragrance Therapy Floral Bouquet

ТВОЕТО МНЕНИЕ Е МНОГО ВАЖНО ЗА НАС!

За да се възползваш от продуктите, предлагани за тестване и да можеш да участваш в бъдещи кампании, твоето участие е изключително важно! Сподели мнението си по интересен творчески начин онлайн и финализирай успешно кампанията.

ПУБЛИКАЦИИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

# 1 story в Instagram с разопаковане на кутията и показване на продуктите, които ще тестваш;

# 2 stories в Instagram, в които представяш отделно всеки един от омекотителите и неговите характеристики и аромат;

# 1 Reel в Instagram, в който по креативен начин разказваш за твоя опит с продуктите;

# Бонус: Сподели Reel-a в Tik-Tok & Facebook (не е задължително условие)

Внимание! Публикациите трябва да включват хаштаговете на кампанията – #Lenor #fragrancetherapybg, тагване на страниците във Facebook и Instagram на BUZZStore и страниците на Lenor България във Facebook и Instagram, като показват тестваните продукти, без да съдържат други марки в изображението/видеото. Моля да включите впечатления от периода на тестване, придружени от изразителни снимки и/или видеоклипове, в които продуктите се появяват в естествен контекст.

ФИНАЛИЗИРАНЕ НА КАМПАНИЯТА

# Качи отчет с дейностите в секция My BUZZ (с линкове към всички публикации), така както са описани в Официалните правила. Линковете могат да бъдат качени в My BUZZ по време на цялата кампания.

# В края на кампанията да бъде коректно попълнен въпросника за удовлетвореност, който може да бъде намерен на страницата на кампанията. Той ще бъде достъпен в рамките на две седмици след започване на тест периода и трябва да се попълни до края на същия период, който ще е обявен на страницата или в бюлетина, който ще получите от нас.

Ако имаш въпроси или затруднения по време на процеса на финализиране на кампанията, ще се радваме да ти помогнем, като ни изпратиш имейл на support@buzzstore.bg или ни пишеш на лично съобщение в Instagram профила на BUZZStore Bulgaria.

Правила

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ТЕСТ КАМПАНИЯТА НА LENOR FRAGRANCE THERAPY

РАЗДЕЛ 1 – ПРАВИЛА ОТНОСНО ОРГАНИЗАТОРА И КАМПАНИЯТА

Маркетинговата КАМПАНИЯ за участие, наричана по-нататък КАМПАНИЯТА, се организира и провежда от BUZZStore със седалище в Румъния, Букурещ, Окръг 2, Тузла 9-27, Bl I, ап. I33, регистрационен номер J40/2974/15.03.2012/ и “Юнайтед Партнърс“ ЕООД с ЕИК 121316789, със седалище и адрес на управление ул. Кирил и Методий 120, действащ като ексклузивен партньор на платформата BUZZStore в България, наричана по-долу „Организаторът“. Организаторът е упълномощен в това отношение от “Ню Момент Ню Айдиас Компани” ООД за техния клиент P&G България,, наричано по-долу „Бенефициент”.

КАМПАНИЯТА се организира и провежда с цел да промотира марки и програми на клиента на Бенефициента сред участниците в КАМПАНИЯТА и техните приятели, и двете чрез комуникиране на ползите от продуктите и програмите посредством онлайн дейности (социални мрежи, блогове) и офлайн (преки разговори с колеги / приятели).

КАМПАНИЯТА ще се проведе в съответствие с разпоредбите на настоящите Официални правила (наричани тук „Официални правила“), като те са задължителни за всички участници в КАМПАНИЯТА. Участниците в КАМПАНИЯТА са длъжни да спазват правилата и условията на Официалните правила, съгласно долупосоченото.

Официалните правила на КАМПАНИЯТА са достъпни на интернет страницата на КАМПАНИЯТА www.buzzstore.bg. Организаторът запазва правото си да променя или изменя Официалните правила, като тези промени влизат в сила само след предварителното им обявяване сред участниците, включени в КАМПАНИЯТА, на интернет страницата и/ или чрез email кореспонденция.

РАЗДЕЛ 2 – ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА

КАМПАНИЯТА ще стартира на 08.04.2024 г. и ще приключи на 31.05.2024 г.. Организаторът запазва правото си да удължи периода на КАМПАНИЯТА след предварително обявяване на посочените страници на КАМПАНИЯТА на www.buzzstore.bg.

РАЗДЕЛ 3 – ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ

КАМПАНИЯТА е достъпна за участие от страна на всички лица, жени и мъже, които са на възраст на 18 години или повече (към деня, предхождащ старта на тази КАМПАНИЯ), които отговарят кумулативно на следните условия:
3.1. да са граждани на Република България/легално пребиваващи (които могат да докажат своя статут, позовавайки се на удостоверение за местно лице за данъчни цели)

3.2. да са членове на BUZZStore общността, и по-конкретно, доброволно да са се регистрирали на интернет страницата www.buzzstore.bg, за да вземат участие в КАМПАНИИ за безплатно тестване, организирани от SC BUZZStore SRL и ясно да заяват, че са наясно с и приемат Официалните правила.

3.3. да предоставят истинна, точна, актуална и пълна информация във въпросника за регистрация.

3.4. техния личен потребителски профил (възраст, жителство, приходи, статус, професия, потребителски навици, без да се ограничават до този списък) да е сходен с таргетираната аудитория за тестване на продуктите, както и с техните профили в социалните мрежи.

Не могат да участват служителите на Организатора, Бенефициента или други лица, свързани с проекта, както и преки членове на техните семейства (съпрузи, родители, деца, братя и сестри и техните съпрузи).

РАЗДЕЛ 4 - ДОПУСТИМОСТ

4.1. да притежават активен профил на страницата www.buzzstore.bg и да имат активен профил във Faceboook и Instagram, с минимум 1000 фена/последователи.
Притежанието на Tik-Tok профил е предимство, но не е задължително условие.
4.2. да следват социалните профили на BUZZStore Bulgaria във Facebook и Instagram, за да следят новините за кампаниите (https://www.facebook.com/BUZZStoreBulgaria), (https://www.instagram.com/buzzstore_bg/)
4.3. да попълнят вярна информация във въпросника за регистрация, достъпен на интернет страницата на КАМПАНИЯТА, в секция РЕГИСТРАЦИЯ, състоящ се от въпроси, касаещи потребителските навици на лицата, които са се абонирали.
4.4. лицата, получили e-mail, че са избрани да участват в КАМПАНИЯТА, следва да отговорят в рамките на 48 часа, че потвърждават участието си, като посочат пълния адрес, на който да получат продуктите за тестване (ако адресът е различен от този, посочен при регистрация в база данните на Организатора). Непотвърждаването в срок ще доведе до загуба на правото за участие.
Всяка кампания е различна и могат да се налагат условия, свързани с демографски и социографски особености във връзка с тестваните продукти.

РАЗДЕЛ 5 – ОБЩИ УСЛОВИЯ

5.1. Срок за регистрация и условия за регистриране – КАМПАНИЯТА стартира на 04.04.2024 г, в 16:00 часа, когато Организаторът ще позволи на BUZZ-ърите да започнат регистрация в КАМПАНИЯТА, чрез попълване на абонаментен въпросник. Регистрации ще се допускат до запълване на свободните места с допустими лица (Участници).

5.2. В рамките на КАМПАНИЯТА има 100 свободни места, съответно 100 пакета за тестване. Продуктите ще бъдат разпределени на онези участници, които след анализа на техния профил от Въпросника за регистрация на КАМПАНИЯТА отговарят на критериите за подбор, както са посочени в раздел 4 и раздел 6 от настоящите официални правила, и личният им профил има афинитет представяне на тествани продукти. Наред със 100-те участници, избрани за тестовата КАМПАНИЯ, ще бъдат избрани и 10 заместници, които да могат да заместват отказалите се от качеството на участник в КАМПАНИЯТА по различни причини.

5.3. Механизми за тестване и условия за получаване на безплатни продукти – участниците ще имат приблизително 30 дни, за да тестват продуктите и да се информират за предимствата на тестваните продукти, за да изградят свое лично мнение, което да споделят чрез социалните мрежи и/или чрез пряк разговор с приятели, колеги или семейство. Тези, които отговорят на изискванията на КАМПАНИЯТА, заложени в раздел 6 на настоящите Официални правила, ще могат да задържат продукта безплатно. Организаторът запазва правото си да изисква връщане на продуктите в първоначалния им вид, от тези, които изцяло или частично не са покрили изискванията на КАМПАНИЯТА. В случай че продуктите вече са били отворени и използвани, Организаторът има право да поиска от участниците, непокрили изискванията на КАМПАНИЯТА /описани в Раздел 6/ да осигурят и върнат чисто нови.

5.4. Обявяване на участниците – то ще бъде направено първоначално по email и по-късно след попълване на формата за потвърждение на участие и приемане на Официалните правила, списъкът с участници ще бъде публикуван на интернет страницата www.buzzstore.bg, в страницата, посветена на КАМПАНИЯТА, раздел Участници. В рамките на максимум 48 часа от обявяването по email, избраните Участници трябва да потвърдят участието си в КАМПАНИЯТА. Ако след 48 часа, избраните участници не са потвърдили участие, участникът губи правото си на участие в КАМПАНИЯТА и ще бъде заместен от един от избраните резервни участници, по реда им на избиране, от 1 до 10, докато всички налични места в КАМПАНИЯТА се запълнят.

РАЗДЕЛ 6 – УСЛОВИЯ ЗА БЕЗПЛАТНО ЗАПАЗВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ ЗА ТЕСТВАНЕ

С цел запазването на безплатните продукти по време на КАМПАНИЯТА, Участникът трябва да изпълни минимален брой дейности в съответствие с Етичния кодекс на BUZZ-ърите, достъпен на https://www.buzzstore.bg/за-нас/ / раздел Идеален BUZZ-ър.

6.1.да прочете внимателно информационните материали, отнасящи се до КАМПАНИЯТА, които ще получи заедно с пакета продукти и отделно в email;

6.2. да тества периодично по време на КАМПАНИЯТА получените продукти спрямо инструкциите на производителя и да формира лично мнение за продукта;

6.3. да сподели мнението си за тестваните продукти сред приятели, познати и колеги – в пряк разговор или в интернет (социални мрежи – Facebook, Instagram, Tik-Tok, YouTube, блогове, т.н.), както следва:
6.3.1. Да последва/хареса Facebook и Instragram страниците на Lenor Bulgaria и BUZZStore Bulgaria.

6.3.2 Да създаде поне една (1) видео публикация и 3 публикации тип Story (3 Stories) в Instagram с впечатленията от тестовата кампания, като маркира страниците на Lenor Bulgaria и BUZZStore Bulgaria.

6.3.3 В допълнение да сподели видеото в TikTok и/или Facebook, в който представя по интересен начин опита си с продуктите от колекцията омекотители Lenor Fragrance Therapy
Всички публикации не трябва да включват снимка или препратка към други продукти освен тези, предоставени от Организатора в комплектите за тестване;

6.3.4. Във всички публикации в социалните мрежи да използва хаштаговете на КАМПАНИЯТА: #Lenor #fragrancetherapybg

6.4. Да качи в секция ‚My BUZZ‘ отчет за дейностите (с линкове към всички постове), спрямо изискванията по т. 6.3.1-6.3.4. от Официалните правила на КАМПАНИЯТА. Линковете могат да се качват по време на периода на цялата КАМПАНИЯ, но не по-късно от 5 работни дни от края ѝ.

6.5. Да попълни с точна и откровена информация въпросника за удовлетвореност в края на КАМПАНИЯТА. Въпросникът за удовлетвореност ще бъде достъпен след периода на тестване и трябва да се попълни в рамките на максимум 5 дни от датата, на която е изпратена информация от BUZZStore по email.

6.6. В случай че BUZZ-ърът, участващ в КАМПАНИЯТА, не покрие изискванията, описани в точки 6.1-6.5, Организаторът има право да изиска от Участника връщане на получените продукти във вида, в който са били получени.

РАЗДЕЛ 7 – ПРОДУКТИ ЗА БЕЗПЛАТНО ТЕСТВАНЕ

По време на КАМПАНИЯТА, Бенефициентът предлага за тестване, чрез Организатора, 100 комплекта с по два продукта от колекцията Lenor Fragrance Therapy и различни рекламни и информационни материали.

РАЗДЕЛ 8 – ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Организаторът запазва правото си да изключи от КАМПАНИЯТА всеки един Участник, който не е предоставил точни данни за контакт, който не е дал съгласие или не е одобрен спрямо изискванията на Раздел 5.2. или онези, които извършват престъпни/незаконни действия в рамките на КАМПАНИЯТА.

Всяка една евентуална жалба от страна на абониралите се, включително за подбора на участници, може да се отправи в писмен вид в рамите на 5 работни дни от датата на обявяване на участниците и да се изпрати по email на следния адрес: support@buzzstore.bg

Жалбата задължително трябва да съдържа поне: 1) данни за идентификация на участника, който я подава; 2) представяне на съществуващи причини, поради които се подава жалбата; 3) точките от Официалните правила, които жалбоподателят счита за нарушени. Жалбата ще се разгледа в рамките на максимум 15 работни дни от получаването.
Ако жалбоподателят не бъде удовлетворен от решението, ще бъде представена възможност за постигане на споразумение, а ако и това не е възможно, спорът ще се решава от компетентен български съд.

При споделяне на мнения в рамките на КАМПАНИЯТА е забранена употребата на: обиден или вулгарен език; език или изображения, които са обидни или със сексуална насоченост или такива, които вредят на малцинствата, или нарушават правото на поверителност; расистки порнографски, престъпен, жесток и заплашващ език; съдържание, което нарушава закона или може да наруши правата на други; неподходящо съдържание на страниците; промотиране на други услуги или продукти, различни от тези в КАМПАНИЯТА.

Организаторът си запазва правото да отстрани подобно съдържание и да не носи отговорност за това. За всяко действие или факт, които могат да навредят на имиджа или марката на Организатора или на който и да е от неговите бизнес партньори, Организаторът има право да се обърне към компетентните органи и да предяви иск с цел ангажиране на гражданска/наказателна отговорност на отговорното лице, както и да претендира обезщетение за вреди, настъпили от неспазване задълженията, описани в Официалните правила.
Организаторът не е задължен да води кореспонденция с жалбоподатели, които не са сред избраните участници, и чиито жалби се изпращат след официалния подбор на участници или след периода за потвърждаване на участие, посочен в настоящите Официални правила.

РАЗДЕЛ 9 – ОТГОВОРНОСТ

9.1. Участвайки в КАМПАНИЯТА, всички Участници и евентуални победители се съгласяват с и приемат да изпълняват всички изисквания и условия, наложени от Организатора чрез Официалните правила. За неспазването им абониралите се/ участници в КАМПАНИЯТА носят лична отговорност.

9.2. С регистрацията си в тази КАМПАНИЯ се потвърждава съгласието от страна на Участника с правилата и условията, заложени в Официалните правила. Регистрирането в КАМПАНИЯТА, но без нарушаване на правата, описани в Европейските закони за защита на личните данни, съответно правото на информация, правото на достъп до неговите лични данни, правото на намеса в личните данни и правото на опозиция, означава, че регистриралите се съгласяват, че техните данни за контакт ще бъдат предавани от Организатора към Бенефициента с цел изпращане на комуникационни материали по време на кампаниите на P&G. Този раздел се допълва от разпоредбите в раздел 10. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

9.3. Организаторът на КАМПАНИЯТА не носи отговорност при загуба на данни, забавяне или други проблеми при регистрацията за КАМПАНИЯТА, причинени от интернет доставчик или интернет връзката на лицето, което желае да се регистрира в КАМПАНИЯТА.
Освен това на Организатора не може да бъде вменявана вина за необявени прекъсвания / проблеми, свързани с интернет доставчик или блокиране на достъп до интернет, или претоварване на мрежите в период на голям трафик, които могат да застрашат регистрацията в КАМПАНИЯТА, докато тя трае.

9.4. В същото време, Организаторът не е отговорен за каквито и да е преки или непреки щети, причинени от Участниците, ако те са получили писмени съобщения на мобилните си телефони, твърдящи, че ще спечелят определена сума или награди, като резултат от участието им в КАМПАНИЯТА или която и да е от КАМПАНИИТЕ, организирани от Организатора и които не са одобрени от Организатора според тези Официални правила.
В тази връзка, всяко лице, което има желание да участва или участва в КАМПАНИЯТА, следва да бъде информирано, че в случай на спечелване на награда в рамките на тази КАМПАНИЯ, първоначалната информация, касаеща спечелването на наградата, ще бъде публикувана на www.buzzstore.bg.
Освен това потвърждение за спечелването на награда ще бъде осъществено по телефон, след като спечелилият Участник изпрати личните си данни на Организатора по email. В случай на спечелване на награда, не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност.

9.5. Организаторът / Бенефициентът няма да бъдат отговорни за каквито и да е вреди, които участник може да претърпи, във връзка с тествани продукти, независимо от произхода на тези вреди, с изключение на случаите, изрично предвидени в закона, в които могат да носят такава отговорност.

9.6. Организаторът не е отговорен и не може да му се търси отговорност за качеството и произхода на предлаганите продукти за тестване или за съдържанието на информационните/ промоционални материали, които са изпратени на участник. Организаторът не носи отговорност за загуба, повреда или закъсняла доставка на продуктите за тестване.

9.7. Организаторът има право да предприеме всички необходими мерки в случай на измама или опит за измама на използваните системи по време на тази КАМПАНИЯ, както и във всеки друг случай на злоупотреба или други факти или опити, които могат да се отразят на имиджа на Организатора или неговите Бенефициенти.

9.8. След изтичане на крайния срок за регистрация на сайта, Организаторът не носи отговорност за регистрации в КАМПАНИЯТА, направени електронно през сайта.

РАЗДЕЛ 10 – ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

От 25.05.2018 г. е в сила РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (наричан по-долу “Общият регламент относно защитата на данните” или “Регламентът”).

При обработването на лични данни, Организаторът прилага подходящите технически и организационни мерки, за да защити личните данни срещу неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неправомерно разкриване, или достъп, особено ако такова обработване включвапрехвърляне на данни в мрежата, както и срещу всякакви други форми на незаконно обработване.

По време на тази КАМПАНИЯ, BUZZStore ще събира следните лични данни:
• Име, фамилия, пощенски адрес, email адрес, телефонен номер – с цел да изпрати продуктите за тестване
• Адресът/линкове към профилите в социалните мрежи – с цел установяване на качествено ‚добър комуникатор‘, като част от тестващата група на КАМПАНИЯТА
• Потребителски навици – с цел установяването на съответствие с тестваните продукти и подбора в КАМПАНИЯТА.
С участието си в КАМПАНИЯТА, участниците изрично се съгласяват, че предоставените от тях данни (включително снимки, видеа, текстове) мога да се използват от Организатора и Бенефициента за целите на КАМПАНИЯТА за срок от максимум 12 месеца, считано от крайната дата на КАМПАНИЯТА. Отказът от страна на Участник да предостави личните си данни за целите на КАМПАНИЯТА, ще доведе до прекратяване на регистрацията в КАМПАНИЯТА от страна на Организатора.
Организаторът ще се съобрази и с изискванията на Официалните правила относно защитата при съхранение на събраните лични данни. Като такъв, Организаторът ще запази конфиденциалност по отношение на личните данни на абониралите се/ участници в КАМПАНИЯТА и ще ги използва в съответствие с изискванията на Официалните правила и приложимото законодателство.

Съгласно  РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 Участниците в КАМПАНИЯТА имат следните права:

1. Правото на информация (чл. 13); 2) правото на достъп до данни (чл. 15); 3) правото за получаване на данни (чл.14); 4) правото на коригиране и изтриване (чл. 16 и 17); 5) правото на възражение (чл. 21).
При писменo искане от Участник, съдържащо дата и подпис, изпратено до Организатора, той следва: а) да потвърди на Участника дали предоставя безплатно данните му; б) да коригира, актуализира, изтрие, т.н., обработените данни, които не съответстват с разпоредбите на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679; и/ или в) да прекрати обработката на личните данни на участника.

РАЗДЕЛ 11 – ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ

Избраните участници декларират, че са запознати със санкциите, предвидени в наказателното законодателство за подаване на невярна инфoрмация, че те са авторите на снимките, видеата, текстовете, публикувани по време на КАМПАНИЯТА, както и че нито един от материалите не нарушава авторското право и/ или което и да е право на трети страни.

С потвърждаването за участие в КАМПАНИЯТА, избраните кандидати се съгласяват, че снимките, видеата и текстовете, публикувани по време на КАМПАНИЯТА, ще се използват от Организатора или Бенефициента във връзка с последващи рекламни КАМПАНИИ в онлайн пространството (интернет страница, социални мрежи, т.н.), но няма да се ограничава до това и че това няма да носи допълнителни разходи за Организатора или Бенефициента. За последващи КАМПАНИИ, различни от тази, участниците ще биват питани за тяхното изрично и недвусмислено съгласие за определяне на продължителността, в Абонаментния въпросник.

РАЗДЕЛ 12 – ТАКСИ И ДАНЪЦИ

Където е приложимо, Организаторът ще изчислява, удържа и прехвърля данъци, в съответствие с действащото законодателство за данъците върху доходите в България.

РАЗДЕЛ 13 – ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА

Тази КАМПАНИЯ може да приключи преди 31.05.2024 г., в случай на форсмажорни обстоятелства, включващи невъзможността на Организатора, по причини извън неговия контрол, да продължи с реализирането на КАМПАНИЯТА.

РАЗДЕЛ 14 – СПОРОВЕ

Всеки спор, разногласие или претенция, които могат да възникнат във връзка с Официалните правила, ще бъдат разрешавани индивидуално по приятелски начин. В случай че не се стигне до разрешаване му, спорът ще се реши от компетентния български съд.

Регистрация

За попълване на регистрационната форма е необходимо да влезете във вашия акаунт!

Участници:

Admin BUZZStore, Bucharest


Камелия Белчева, Плевен


Кристина Божилова, Пещера


Мария Ненчева, София


Антоанета Пенева, Самоков


Нуржан Тахир, Шумен


Екатерина Гъдова, Кирково


Златина Янкова, Хасково


Леда Вълева, София


Lidia Yordanova, Шумен


Теодора Цекова, София


Хатидже Булут, Кричим


Vanya Dimitrova, Варна


Валерия Илчева, София


Теди Русева, София


Доника Цановска, Свищов


Мария Върбанова, София


Ива Ангелова, София


Таня Станкова, София


Рени Станкова, София


Селен Якубова, Търговище


Надежда Димитрова, кв. Сарафово, гр. Бургас


Цветелина Димитрова,


Неда Бресковска, Пловдив


Иванина Джермова, Варна


Александрина Хаджимаргаритова, София


Михаела Драганова, Добрич


Венета Димитрова, София


Ваня Петрова, Добрич


Ренета Тошкова, София


Дария Станчева, София


Дора Кордова, Добрич


Цветелиина Цекова, Бургас


Йоана Каменова, София


Вяра Узунова, Хасково


Теменуга Панайотова, Пловдив


Десислава Мамчурова, Варна


Кристияна Верадинова, Търговище


Vania Kokudeva, Пловдив


Ивон Ваклинова, Перник


Теодора Аргирова, Пловдив


Айджан Карамехмедова, Варна


Теодора Теодора, Варна


Дани Петкова, Добрич


Магдалена Терзиева, Пловдив


Гергана Петрова, Стара Загора


Виктория Белева, Варна


Миглена Тотова, Пловдив


Диана Мустафова, Варна


Антония Раднева, Стара Загора


Мийрем Джелил, София


Мартина Милчева, Хасково


Цветослава Стефанова, Русе


Зюмрют Мехмедова, Русе


Ивелина Илиева, Велико Търново


Жулиета Йовчева, София


Пламена Димитрова, Варна


Мая Георгиева, Бургас


Десимира Таслакова, Пловдив


monika kalenderova, София


Магдалена Стригашка, Тетевен


Александра Петрунова, София


мирена тодорова, София


Marina Halacheva, Burgas


Лияна Загорска, Панагюрище


Виктория Гаджева, Троян


Ivelina Vincheva,


Величка Найденова, Панагюрище


Ясенова Атидже, Ракитово


Василена Игнатова, Пловдив


Даная Георгиева, София


Михаела Хаджиева, Стамболийски


Aylin Mehmed, Kardzhali


Kristina Tomova, Бургас


Стефани Стефанова, Айтос


yoana georgieva, Добрич


Любослава Перухова, Пловдив


Maya Gruevа, Sofia


Габриела Костадинова, Каварна


iva dakova, София


Александра Симеонова, Перник


Аделина Фотенлиева, Костандово


Милвена Колева, София


Глория Георгиева, София


Ивона Илиева, Нови Искър


Иванна Първанова, Перник


Имела Тисовска, Пловдив


Сема Шакирова, Омуртаг


Елизабет Милкинска, София


Десислава Василева-Атанасова, Варна


Ivana Gancheva,


Веселка Николова, София


Savina Savina, Стара Загора


Симона Николова, Варна


Донна-Мария Грекова, София


Мария Стоянова, София


Leta Ivanova, София


Ralitsa Tsvetkova, Ловеч


Кадрие Ахмед-Мусова, Гр. Търговище


Дейността ми в кампанията

Трябва да сте участник в кампанията, за да можете да публикувате!

Приключване

Необходимо е да сте участник, за да можете да попълвате формата за приключване! Влизайте в акаунтa си tau!